Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Nowa wersja SEDN v. 1.0.0 – etl-16

31.stycznia br. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.0.0 -etl-16 Poniżej przedstawiamy listę zmian.

 • Wyodrębniono obsługę zestawień w module Ewaluacja dla dyscyplin artystycznych,
 • Dodano dodatkowy komunikat w module Ewaluacja / karta publikacji,
 • Wprowadzono funkcjonalność odwołania eksperta,
 • Dodano możliwość odrzucenia ocen odwołanego eksperta,
 • Dodano moduł Lista zadań eksperta K1-K2,
 • Dodano możliwość przywracania ekspertom odwołanych zakresów podmioto-dyscyplin,
 • Dodano funkcjonalność – Ocena merytoryczna osiągnięcia – prawa ochronne i K2,
 • Dodano federacje do monitoringu podmiotów,
 • Wdrożono obsługę walidatorów i tworzenie zadań eksperckich w federacji,
 • Dodano dla ekspertów federację w panel i lista zadań,
 • Dla monografii dodano flagę Wynik oceny KENPozytywna weryfikacja przez PBNZgłoszone do oceny eksperckiej KEN,
 • Ukryto nr dokumentów i PESEL dla ról eksperckich,
 • Wprowadzono flagę w dorobku naukowym osoby- zaliczenie do ewaluacji po wyniku algorytmu optymalizującego,
 • Wprowadzono wartość punktacji w raport *.csv – osiągnięcia naukowe- kryterium I SEDN,
 • Dokonano optymalizacji UX w panelu zadań eksperta,
 • Wprowadzono zmiany liczenia wagi dla osiągnięć artystycznych w szczegółach osiągnięcia,
 • Udostępniono raport *.csv w module Ewaluacja dla Obserwatorów,
 • Przywrócono możliwość powrotu do ostatnio przeglądanej strony po kliknięciu „wstecz” na publikacji,
 • Naprawiono błąd przy wejściu w szczegóły publikacji . Brak osiągniecia w dorobku osoby,
 • Usunięto punktację z patentów osób spoza N,
 • Naprawiono kolejność w opis bibliograficzny kolejność w KIII,
 • Naprawiono brak widocznych opisów wpływu dla osób z rolą Koordynator i Kierownika,
 • Usunięto przychody z usług widoczne w dyscyplinie sztuki plastyczne,
 • Naprawiono błąd w zestawieniu osiągnięć Kryterium I- wyświetla się ten sam rok realizacji i upublicznienia,
 • Naprawiono błąd w liczbie osiągnięć w Kryterium I i w Zestawieniu (moduł Ewaluacja).

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.