Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Opis wpływu (K3) – zakres danych gromadzonych w SEDN

W celu weryfikacji i zagwarantowania dobrej jakości danych w systemach źródłowych, przekazujemy Państwu zestawienie danych przekazywanych do SEDN z obszaru Opis wpływu:

Element nadrzędny Nazwa atrybutu Opis atrybutu Wersja językowa danych Czy istotny dla ewaluacji? Czy wyświetlany w SEDN?

Instytucja ID podmiotu ID podmiotu ewaluowanego TAK NIE
Nazwa podmiotu Nazwa podmiotu PL TAK TAK

Dane opisu ID opisu ID opisu wpływu TAK NIE
Tytuł opisu Tytuł opisu wpływu PL TAK TAK
EN
Streszczenie opisu Streszczenie opisu wpływu PL TAK TAK
EN
Rok ewaluacji Rok przeprowadzania ewaluacji, do której zgłoszono opis wpływu TAK NIE
Dyscyplina Dyscyplina naukowa lub artystyczna, której dotyczy opis PL TAK TAK
EN
Zgłoszony jako Podstawa zgłoszenia opisu wpływu PL TAK TAK
EN
Kolejność Kolejność zgłaszanych opisów wpływu TAK TAK
Nazwa podmiotu Nazwa utworzonego podmiotu w celu komercjalizacji PL TAK TAK
EN

Efekty działalności naukowej Główne wnioski z badań Główne wnioski z badań PL TAK TAK
EN
Rola podmiotu w działalności Rola podmiotu w działalności PL TAK TAK
EN
Opis bibliograficzny  i streszczenie osiągnięcia naukowego Opis bibliograficzny i streszczenie osiągnięcia naukowego PL TAK TAK
EN
Charakterystyka wpływu na społeczeństwo Charakterystyka wpływu działalności na społeczeństwo PL TAK TAK
EN
Charakterystyka dowodu wpływu Charakterystyka dowodu wpływu działalności na społeczeństwo PL TAK TAK
EN
Uzasadnienie interdyscyplinarności Uzasadnienie interdyscyplinarności PL TAK TAK
EN