Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Czy autor (naukowiec) będzie mógł uzyskać wiedzę o tym, co pojawia się o nim w POL-onie i SEDN? Czy ma prawo uzyskać dostęp (wydruk) tych informacji? Inaczej mówiąc – czy autor w ogóle może zweryfikować, co pojawia się w tych systemach? Zwracam uwagę na treść art. 51 Konstytucji gwarantującego autonomię informacyjną jednostce

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane w zakresie działalności naukowej podmiotów, w tym dot. osiągnięć naukowych i artystycznych ich pracowników, są publicznie dostępne.