Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Podstawy Prawne

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  Treść ustawy [stan na 02.12.2020 r.]
  • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Treść ustawy [stan na 02.12.2020 r.]
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej  Treść rozporządzenia
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej Treść rozporządzenia

Akty prawne powiązane z ewaluacją

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on Treść rozporządzenia
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Treść rozporządzenia
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych Treść rozporządzenia