Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Aktualności

Nowa wersja SEDN 1.21.0

14. września 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN 1.21.0 z następującymi zmianami:

 • Dodano funkcjonalność ponownej oceny KI dyscypliny art / szczegóły zadania po odwołaniu;
 • Zwiększono limit na załączniki.

Ponadto we wdrożeniu 8. września br. w wersji 1.20.1 wprowadziliśmy następujące funkcjonalności:

 • Dodano funkcjonalność ponownej oceny KI-KII w dyscyplinach naukowych;
 • Dodano funkcjonalność ponownej oceny zadań wynikających z odwołań formalnych;
 • Dodano funkcjonalność ponownej oceny zadań wynikających z odwołań pozostałych aspektów oceny;
 • Utworzono listę zadań eksperta (po odwołaniu);
 • Wdrożono obsługę nowych ról eksperckich w Rejestrze ekspertów i w module Zarządzania użytkownikami;
 • Utworzono zadania dla ekspertów (po odwołaniu);
 • Powiązano  statusy wniosków z widocznością przycisków w Odwołaniach.

W wersji 1.19.0 wdrożonej 30. sierpnia 2022 uruchomiliśmy nowy moduł dla MEiN – Obsługa odwołań oraz naprawiliśmy błąd powielenia treści odwołania A+ w Pozostałych aspektach oceny.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN 1.18.2

23. sierpnia 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN z następującymi zmianami:

 • umożliwiono dodanie wielu odwołań typu „pozostałe”;
 • zachowano formatowanie w oknie uzasadnienia odwołania;
 • Naprawiono błąd wyświetlania się treści odwołań z innych modułów w polu 'Odwołanie od oceny kategorii A+’;
 • zwiększono limit czasu na załadowanie plików do odwołań.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN 1.18.0 i 1.18.1

12 i 18. sierpnia 2022 r. wdrożyliśmy nowe wersje SEDN.
W wersji 1.18.1 naprawiono aktywność przycisku do zakończenia procesu odwołań typu Pozostałe oraz A+.

W wersji 1.18.0. wprowadziliśmy następujące zmiany:

 • umożliwiono dodawanie kilku załączników do odwołania;
 • zmieniono nazwę pobieranego pliku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
 • udostępniono Podmoduł Ocena A+ w Wynikach ewaluacji.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN 1.17.0

9. sierpnia 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN 1.17.0. z następującymi zmianami:

 • Dodano Podmoduł „Od oceny A+” w Odwołaniach;
 • Utworzono sekcję Decyzji w szczegółach zadań A+;
 • Odblokowano przycisk do zakończenia procesu odwołań;
 • Zmieniono miejsce wyświetlania szczegółów w pozostałych odwołaniach (zmiana wizualna);
 • Dodano możliwość pobrania wniosku do karty podsumowania zakończonego procesu;
 • Poprawiono treść generowanego wniosku po zakończeniu procesu (w wersji 1.17.1).

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN 1.16.0

4. sierpnia 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN 1.16.0. z następującymi zmianami:

 • Dodano Podmoduł „Pozostałe aspekty oceny” w module Odwołań;
 • Wprowadzono zmiany na karcie podsumowania m.in. instrukcję wysyłki wniosku do MEiN;
 • Poprawiono błąd dublujących się rekordów.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN 1.14.0 i 1.15.0

We wdrożeniu wersji SEDN 1.15.0 z dnia 27.07.2022 wprowadziliśmy zmiany:

 • Dodano moduł Odwołania (widoczny wg określonych kryteriów);
 • Utworzono widok podmodułu „Od  oceny osiągnięć artystycznych”;
 • Utworzono widok podmodułu „Odwołania formalne”;
 • Utworzono widok podmodułu „Odwołania od decyzji”;
 • Utworzono widok podmodułu „Odwołania od oceny eksperckiej KIII”;
 • Utworzono sekcję „Odwołanie” w szczegółach osiągnięcia w module Odwołań;
 • Utworzono widok karty podsumowania i rozpoczęcie procesu odwołań;
 • Wprowadzono tymczasową blokadę funkcji zakończenia procesu odwołań;
 • Wprowadzono ograniczenia dostępu do wyników ewaluacji względem daty decyzji.

26. czerwca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN 1.14.0. z następującymi zmianami:

 • Dodano moduł „Kategorie naukowe” (dostępne dla MEiN);
 • Dodano wynik ewaluacji do eksportu zestawienia Karta oceny 4/4;
 • Zmieniono licznik w wybieraniu dyscyplin w module „Decyzja MEiN”.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN 1.13.0

21. czerwca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN 1.13.0. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Dodano moduł Decyzja MEiN do procesu tworzenia pism decyzji (tylko dla MEiN);
 • W szczegółach osiągnięcia dodano sekcję „Ocena MEiN”;
 • Dodano nową sekcję w karcie oceny – Punktacja dyscypliny po ewaluacji (tymczasowo ukryta);
 • Dodano zmiany w projekcie karty podsumowania ewaluacji w podmiocie;
 • Wprowadzono wartości referencyjne;
 • Wyliczono kategorię naukową;
 • Zmieniono logo MEiN;
 • Oznaczono podmioty pretendujące do kat. A+ (ukryte);
 • Zwiększono bezpieczeństwo aplikacji;
 • Utworzono kartę podsumowania w module Wyniki ewaluacji (tymczasowo ukryta).

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN 1.12.3, 1.12.4, 1.12.5

W dniach 30.05., 1.06., oraz 7.06.2022 r. wdrożyliśmy nowe wersje SEDN – odpowiednio v. 1.12.3. i 1.12.4 i 1.12.5. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • W wersji 1.12.3: zmieniliśmy limit znaków w formularzu oceny (ocena A+);
 • W wersji 1.12.4: naprawiliśmy błąd uprawnień Eksperta A+;
 • W wersji 1.12.5: naprawiliśmy błąd liczników zadań Ekspertów A+.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.12.1 i 1.12.2

12. i 13. maja 2022 r. wdrożyliśmy nowe wersje SEDN v. 1.12.1. i 1.12.2. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

W wersji 1.12.1:

 • Naprawiono błąd w uprawnieniach dla operatora systemowego w monitoringu Zadania A+ ;
 • Zdjęto blokadę dostępu dla roli KEN do szczegółów zadania A+;
 • Usunięto punktację z widoku K3 w „Osiągnięciach ewaluowanych A+”.

W wersji 1.12.2 przywrócono punktację dla KI i KII w module oceny A+.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.