Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Aktualności

Nowa wersja SEDN V. 1.9.1-etl-18

30. marca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.9.1 -etl-18. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Zmieniono liczniki w panelu zadań KEN tak, aby odnosiły się też do zadań o ważności = 0;
 • Zmieniono mechanizm przechodzenia do oceny zadań dla KEN (po zmianie mechanizm obejmuje ocenę zadań o ważności = 0)

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.9.0-etl-18

24. marca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.9.0 -etl-18. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Dodano blokadę uniemożliwiającą dwom ekspertom ocenę tego samego zadania w tym samym czasie;
 • Dodano  datę ostatniego logowania w monitoringu ekspertów;
 • Poprawiono licznik zadań dla KIII
 • Poprawiono filtrowanie w monitoringu.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.8.0-etl-18

22. marca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.8.0 -etl-18. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Dodano statystyki procesu oceny;
 • Dodano nazwę podmiotu i dyscypliny w szczegółach zadania KIII;
 • Wydłużono maksymalną długość treści uzasadnień ocen do 10 000 znaków (w wersji roboczej wstępnej);
 • Naprawiono błąd występujący przy otworzeniu osiągnięcia KII (pedagogika).

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.7.0-etl-18

16. marca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.7.0 -etl-18. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Dodano nowy widok w monitoringu oceny – zadania ekspertów;
 • Zaktualizowano instrukcje: Rola Ekspert KI – KII; Ekspert KIII + prezentacje ze szkoleń KIII;
 • Dodano komunikat informacyjny dla zadań – projekt naukowy;
 • Zmieniono status wszystkich dyscyplin ocenianych na „Trwa ocena”;
 • Wyróżniono pola obowiązkowe w formularzach ocen eksperckich;
 • Dodano flagę o ocenie niejawnej w zakładce Informacje o podmiocie;
 • Zoptymalizowano ładowanie listy w monitoringu;
 • Wydzielono ekspertów KIII w monitoringu;
 • Zmieniono sortowanie w monitoringu po nazwisku;
 • Naprawiono błąd powodujący brak możliwości zobaczenia szczegółów osiągnięcia;
 • Dodano podgląd uzasadnień ocen roboczych dla eksperta wiodącego w KIII;
 • Naprawiono licznik ocen w rejestrze ekspertów;
 • Naprawiono filtrowanie w module monitoringu;
 • Naprawiono błąd, na skutek którego Ekspert KEN nie widział decyzji ostatecznej KIII.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.6.0-etl-18

10. marca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.6.0 -etl-18. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Wdrożono wprowadzenie wyników oceny niejawnej;
 • Dodano do szczegółów osiągniecia datę oświadczenia autora;
 • Dodano korektę monitoringu podmiotów w dziedzinie sztuki;
 • Dodano funkcjonalność wycofania oceny eksperta;
 • Ujednolicono wymagania min i max długość uzasadnienia w ocenie K1-k2 w dyscyplinach naukowych;
 • Usunięto środowisko testowe DEVKEN;
 • Utworzono zadania eksperckie dla dyscyplin naukowych (4.03.2022);
 • Dodano nowe kolumny dla K3 w Przeglądzie podmiotów;
 • Naprawiono monitoring oceny eksperckiej – błędne wyświetlanie liczby odrzuconych osiągnięć;
 • Naprawiono Listę zadań – Problem z dostępem do bazy w wersji angielskiej systemu;
 • Naprawiono problem przycisku „zobacz osiągnięcie” w dorobku osoby.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.5.0-etl-18


4. marca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.5.0 -etl-18. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Dodano opcję kopiowania decyzji w ocenie K3;
 • Ukrycie akcji akceptacji i edycji  w zestawieniach modułu Ewaluacja;
 • Utworzenie zadań eksperckich dla dyscyplin naukowych;
 • Automatyczne akceptowanie zestawień K1;
 • Aktualizacja instrukcji – rola Ekspert KI – KII; Ekspert KIII + prezentacje ze szkoleń KIII;
 • Naprawienie błędu  filtrowania po rodzaju osiągnięcia w module Monitoringu.

Dodatkowo informujemy, że 3. marca 2022 wdrożyliśmy poprawkę v. 1.4.2-etl-18 – wydłużyliśmy sesję użytkownika.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.