Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

inne

Nowa wersja SEDN 1.28.2

9. grudnia 2022 r. wdrożyliśmy w wersji SEDN 1.28.2 następujące zmiany:

 • Zwiększono limit znaków w decyzji A+;
 • Zmieniono wyświetlanie wyników po odwołaniach dla operatora MEiN;
 •  Dostosowano nazewnictwo kolumn w csv – Wyniki Formalne;
 • Zaktualizowano treść komunikatu o nieobsługiwaniu niektórych przeglądarek internetowych.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN 1.28.0

30. listopada 2022 r. wdrożyliśmy w wersji SEDN 1.28.0 następujące zmiany:

 • Rozszerzono widok z wynikami KI, KII, KIII i A+ aby wyświetlały punktację i decyzję z ponownej oceny dorobku;
 • Dodano nowe podmoduły dla wyników z sekcji odwołań formalnych oraz pozostałych aspektów oceny;
 • W szczegółach osiągnięcia dodano sekcję z punktacją i decyzją z ponownej oceny;
 • Zaktualizowano kartę oceny podmiotu pod kątem widoczności wyników z ponownej oceny;
 • Dodano wyniki z ponownej oceny do karty podsumowania ewaluacji w module Podmiot oraz w karcie podsumowania modułu Wyniki;
 • Zmieniono domyślne filtrowanie w module Obsługa odwołań.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

WAŻNE

Wyniki z ponownej oceny będą widoczne dopiero po wysłaniu przez MEiN pisma z decyzją o nadaniu kategorii w wyniku ponownej oceny dorobku.

Nowe wersje SEDN 1.23.0, 1.24.0 i 1.25.0

12. października 2022 r. w wersji 1.25.0 wdrożyliśmy zmiany:

 • Udostępniono w monitoringu szczegóły wybranego zakresu (po odwołaniu);
 • Przywrócono dostęp do wyników ewaluacji dla podmiotów.

6. października 2022 r. w wersji SEDN 1.24.0 :

 • Wdrożono monitoring ponownej oceny w zakresie listy Przegląd podmiotów po odwołaniu;
 • Nadano uprawnienia do podglądu odwołań dla KEN;
 • Naprawiono błąd powodujący brak dostępu do plików w systemie „studnia”.

27. września 2022 r. wdrożyliśmy w wersji SEDN 1.23.0 następujące zmiany:

 • Wdrożono proces Ocena A+ po odwołaniu;
 • Dodano Listę zadań eksperta A+ (po odwołaniu);
 • Wdrożono obsługę Listy zadań KIII eksperta (po odwołaniu);
 • Uruchomiono proces tworzenia zadań dla ekspertów po odwołaniu – tworzenie zadań dla A+.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN 1.21.0

14. września 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN 1.21.0 z następującymi zmianami:

 • Dodano funkcjonalność ponownej oceny KI dyscypliny art / szczegóły zadania po odwołaniu;
 • Zwiększono limit na załączniki.

Ponadto we wdrożeniu 8. września br. w wersji 1.20.1 wprowadziliśmy następujące funkcjonalności:

 • Dodano funkcjonalność ponownej oceny KI-KII w dyscyplinach naukowych;
 • Dodano funkcjonalność ponownej oceny zadań wynikających z odwołań formalnych;
 • Dodano funkcjonalność ponownej oceny zadań wynikających z odwołań pozostałych aspektów oceny;
 • Utworzono listę zadań eksperta (po odwołaniu);
 • Wdrożono obsługę nowych ról eksperckich w Rejestrze ekspertów i w module Zarządzania użytkownikami;
 • Utworzono zadania dla ekspertów (po odwołaniu);
 • Powiązano  statusy wniosków z widocznością przycisków w Odwołaniach.

W wersji 1.19.0 wdrożonej 30. sierpnia 2022 uruchomiliśmy nowy moduł dla MEiN – Obsługa odwołań oraz naprawiliśmy błąd powielenia treści odwołania A+ w Pozostałych aspektach oceny.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN 1.18.2

23. sierpnia 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN z następującymi zmianami:

 • umożliwiono dodanie wielu odwołań typu „pozostałe”;
 • zachowano formatowanie w oknie uzasadnienia odwołania;
 • Naprawiono błąd wyświetlania się treści odwołań z innych modułów w polu 'Odwołanie od oceny kategorii A+’;
 • zwiększono limit czasu na załadowanie plików do odwołań.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN 1.18.0 i 1.18.1

12 i 18. sierpnia 2022 r. wdrożyliśmy nowe wersje SEDN.
W wersji 1.18.1 naprawiono aktywność przycisku do zakończenia procesu odwołań typu Pozostałe oraz A+.

W wersji 1.18.0. wprowadziliśmy następujące zmiany:

 • umożliwiono dodawanie kilku załączników do odwołania;
 • zmieniono nazwę pobieranego pliku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
 • udostępniono Podmoduł Ocena A+ w Wynikach ewaluacji.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN 1.17.0

9. sierpnia 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN 1.17.0. z następującymi zmianami:

 • Dodano Podmoduł „Od oceny A+” w Odwołaniach;
 • Utworzono sekcję Decyzji w szczegółach zadań A+;
 • Odblokowano przycisk do zakończenia procesu odwołań;
 • Zmieniono miejsce wyświetlania szczegółów w pozostałych odwołaniach (zmiana wizualna);
 • Dodano możliwość pobrania wniosku do karty podsumowania zakończonego procesu;
 • Poprawiono treść generowanego wniosku po zakończeniu procesu (w wersji 1.17.1).

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.