Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Informacje o zmianach w Aplikacji SEDN

Przedstawiamy informacje o wdrożeniach w aplikacji SEDN w wersji DEMO:

Data wdrożeniaWERSJAco zmieniliśmy?
11-02-20210.0.2
 • Poprawiono wyświetlanie zawartości modułu „Osoby w ewaluacji” dla roli Ken-Podgląd.
21-01-20210.0.1
 • Poprawiono wyliczenie maksymalnej liczby monografii oraz błąd niezaliczenia do liczby N za 2017 mimo spełnienia warunków.
 • Poprawiono Modyfikator na drugą dyscyplinę pokazuje +1 mimo braku drugiej dyscypliny.
 • Naprawiono brak parametru Liczba zaraportowanych redakcji naukowych w imporcie na Karcie oceny.
 • Naprawiono błąd nie naliczania sankcji dla przypadku braku osiągnięć.
 • Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie duplikatów publikacji pomimo prawidłowych danych w PBN.
 • Wprowadzono wersjonowania systemu – na dole strony głównej wyświetlana jest wersja z datą jej wdrożenia.
 • Naprawiono błąd powodujący ukrywanie komunikatów systemowych po zmianie języka.
 • Zoptymalizowano funkcję importu użytkowników oraz opis tej funkcji.
 • Zmiana treści komunikatu przy resecie hasła.
 • Naprawiono błąd powodujący tratę kontekstu przy zmianie kontekstu.
 • Naprawiono błąd 500 występujący podczas odświeżania strony.
 • Wyeliminowano błąd 500 występujący przy zmianie kontekstu.
 • Wyeliminowano błąd przy odświeżaniu strony na profilu zablokowanego użytkownika. 
 • Utworzenie modułu do wersjonowania systemu – na dole strony głównej wyświetlana jest wersja z datą jej wdrożenia.
 • Poprawiono widoczność adresów email dla użytkowników Helpdesku.
 • Naprawiono błąd w module zarządzania użytkownikami w przeglądarce Edge.
 • Dostosowanie nazw ról do nowej nazwy Ministerstwa.
 • Naprawiono błąd związany ze statusem „w budowie” w pobranych zestawieniach w module KI.
 • Zmieniono nazwę kolumny „Tytuł” w osiągnieciach KI.
 • Naprawiono sortowanie osiągnięć KI po rodzaju.
 • Naprawiono błąd w dostępie do modułu KI oraz osób w ewaluacji z przeglądarki Edge.
 • Poprawiono drobne literówki.
 • Poprawiono zakres dat w filtrach na liście KI.
 • Usunięto zbędną zakładkę „Osiągniecia zakwalifikowane do ewaluacji”.
 • Dodano poprawkę na liczbę dyscyplin, które biorą udział w ewaluacji na liście dziedzin w Podmiocie oraz w Karcie oceny.
 • Naprawiono obsługę wyświetlania listy dyscyplin za pomocą klawiatury.
 • Naprawiono błąd wynikający z gubionego tokena.
 • Naprawiono problem z przejściem w szczegóły osoby posiadającej alert 8.
 • Naprawiono błąd powodujący brak listy osób w ewaluacji w kontekście MEiN.
 • Wprowadzono zmianę polegającą na zwinięciu dyscyplin jeśli jest ich więcej niż 1 w szczegółach osoby. 
 • Naprawiono filtrowanie listy osób po dyscyplinie.
 • Naprawiono błąd nieprawidłowego odświeżania się sesji użytkowników podczas pracy w systemie.
 • Naprawiono długie ładowanie się listy osób.
 • Naprawiono błąd powodujący ukrywanie przycisków w profilu.
 • Naprawiono błędy związane z połączeniem konta SEDN z MCL.
 • Zmieniono logo Ministerstwa.
 • Dodano odnośnik na stronie głównej  do listy aktualności systemu.
11-01-2021nd
 • Poprawa liczenia ciągłości zatrudnienia pracownika w przypadku zmiany umowy (szczegóły osoby w ewaluacji);
 • naprawa nieznanego błędu przy próbie wyświetlenia listy Osób w ewaluacji;
 • naprawa wyświetlania duplikatów publikacji.