Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Ewaluacja: Zestawienie osiągnięć Kryterium III

Podmoduł Zestawienie osiągnięć Kryterium III jest częścią modułu Ewaluacja. Gromadzi opisy wpływu zamieszczone przez podmiot w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Użytkownik może wprowadzić roboczą wersję opisu wpływu społecznego w POL-on (status opisu w POL-on: Wersja robocza). System pozwala użytkownikowi zdecydować o momencie uznania, że wszystkie dane tego opisu są kompletne i poprawne. Opis wpływu społecznego musi jednak zostać zatwierdzony przez użytkownika przed upływem czasu na wprowadzanie danych na potrzeby ewaluacji, ponieważ wyłącznie zatwierdzone opisy podlegają ewaluacji i są prezentowane w SEDN (status opisu w POL-on: Zatwierdzony). Wersje robocze opisów wpływu nie są przekazywane do SEDN. Po terminie przeznaczonym na wprowadzanie danych na potrzeby ewaluacji użytkownik nie może wprowadzać zmian, może jedynie podejrzeć szczegóły wybranego opisu wpływu społecznego.

Zagadnienie zostało szczegółowo opisane na stronach pomocy: https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/kryterium-iii-opis-wplywu/.

Uwaga

Zestawienie osiągnięć z KIII jest w całości przygotowywane przez SEDN, a całość podlega ewaluacji. Użytkownicy (zarówno Kierownik jak i Koordynator) nie mogą ingerować w widoczne zestawienie bezpośrednio w SEDN.

Kolejność brania pod uwagę osiągnieć z tego kryterium jest wskazywana w POL-on a ich liczba wyliczana jest w SEDN.  

Zatwierdzonym opisom wpływu można ręcznie skorygować kolejność nadaną automatycznie przez system. Kolejność odzwierciedla ważność poszczególnych opisów wpływów w kontekście ewaluacji. Opisy wpływu będą się wyświetlały w SEDN zgodnie z kolejnością ustaloną w POL-on. Szczegółowe informacje jak ręcznie zmienić kolejność opisów wpływu w POL-on zostały opisane na stronach pomocy POL-on

Aby zobaczyć szczegóły, w pierwszym kroku wybierz dziedzinę, a następnie dyscyplinę, dla której chcesz zobaczyć zestawienie osiągnięć [1]
Poniżej, w formie tabelarycznej [2] znajduje się informacja o limitach w wybranej dyscyplinie:

  • maksymalna liczba opisów wpływu pobrana z karty podmiotu – wyliczana przez SEDN na podstawie liczby N podmiotu
  • liczba zgłoszonych osiągnięć typu opis wpływu – liczba zaraportowanych opisów wpływu – czyli opisów wpływu pobranych z POL-on.

Na dole prezentowana jest także w formie tabelarycznej lista osiągnięć [3] z następującymi danymi o osiągnięciu:

  • ID osiągnięcia,
  • tytuł osiągnięcia,
  • rodzaj (Wymagany / Niewymagany),
  • rok.

Powiązane Artykuły