Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Obowiązki kierownika podmiotu w kontekście ewaluacji

Zakres zaangażowania Kierownika w proces przygotowania do ewaluacji

Kierownik podmiotu poddanego ewaluacji powinien złożyć:

  • oświadczenie o wprowadzeniu do systemu POL-on informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji w dyscyplinach naukowych i artystycznych (w ramach których podmiot ten prowadzi działalność naukową),
  • oświadczenie o zgodności ze stanem faktycznym i dokumentacją dostępną w tym podmiocie wszystkich informacji zawartych w systemie POL-on oraz dołączonych do nich elektronicznych kopiach dokumentów. ( § 3 pkt. 2 Rozporządzenia o ewaluacji)

Kierownik podmiotu nieewaluowanego z mocy prawa z art. 265 ust 1 pkt 1 ustawy może złożyć do 30 września roku przed ewaluacją wniosek o ewaluację. Kierownik podmiotu prowadzącego działalność na rzecz obronności może złożyć wniosek o ewaluację w trybie niejawnym (Tryb i warunki § 29–32 Rozporządzenia o ewaluacji) do 30 września roku przed ewaluacją wniosek o ewaluację.

Kierownik podmiotu poddanego ewaluacji powinien określić:

  • warunki zatrudnienia (między innymi: wymiar czasu pracy i stanowisko)
  • udział czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach (%)

Warunki zatrudnienia są wprowadzane do POL-on, a udział czasu pracy oświadczany jest wraz z dyscyplinami przez pracownika.

Kierownik podmiotu weryfikuje wprowadzone dane ze stanem faktycznym i jest odpowiedzialny za ich przygotowanie do ewaluacji.

Powiązane Artykuły