Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Rejestracja nowego użytkownika i nadawanie uprawnień

Konto w systemie SEDN zakładane jest przez administratora. Administratorem SEDN w jednostce jest osoba, które posiada w systemie POL-on rolę INST_ADM (INST_NAUK_ADM).
Do SEDN loguje się ona używając danych uwierzytelniających z POL-onu.

Uprawnienia Administratora SEDN w jednostce obejmują:

  1. Rejestrację kont i nadawanie ról nowym użytkownikom,
  2. Zarządzanie użytkownikami (edycja i korekta danych, zarządzanie rolami, zmiana statusu konta).

Niniejszy wpis poświęcony jest procesowi rejestracji i nadawania uprawnień nowemu użytkownikowi za pomocą interfejsu. Jeśli chcesz zapoznać się z procesem zarządzania użytkownikami z wykorzystaniem akcji masowych lub plików importu przejdź do właściwych wpisów.

Uwaga!

Jeśli utworzyłeś konta użytkownikom na demo nie musisz ich ponownie zakładać. Wszyscy utworzeni użytkownicy w ramach wersji demonstracyjnej będą przeniesieni na wersję produkcyjną.

Aby zarejestrować nowego użytkownika po zalogowaniu do systemu wybierz akcje „Zakładanie konta” [1] znajdująca się w sekcji „Zarządzanie użytkownikami” w menu głównym po lewej stronie ekranu.

Proces rejestracji nowego użytkownika obejmuje 4 etapy:

  1. Wprowadzanie danych,
  2. Nadanie roli,
  3. Nadanie dyscypliny,
  4. Akceptację.

Uwaga!

Możesz założyć konto bez nadawania roli lub założyć konto i od razu nadać użytkownikowi rolę w systemie.
Aby użytkownik mógł pracować w systemie musi mieć nadaną przynajmniej jedną rolę.

Założenie konta nowemu użytkownikowi wymaga podania imienia, nazwiska i unikalnego adresu e-mail oraz potwierdzenia danych.

Rejestracja bez nadawania roli

Jeśli nie chcesz od razu nadawać roli użytkownikowi po wypełnieniu formatki kliknij w przycisk „Potwierdź dane i załóż konto bez roli” [2]. Będziesz mógł wrócić do jego danych później i wtedy nadać mu rolę.

Po kliknięciu „Potwierdź dane i załóż konto” do nowo zarejestrowanego użytkownika zostanie wysłany mail na podany w formatce adres. Zostaniesz o tym poinformowany w stosownym komunikacie.

Pamiętaj!

Sama aktywacja konta przez użytkownika (bez nadanej roli) nie pozwoli mu na pracę w systemie.

Rejestracja z nadawaniem roli

Jeśli chcesz przejść do etapu nadania roli od razu po wprowadzeniu danych użytkownika –  wypełnij formularz danymi (imię, nazwisko i e-mail), a następnie kliknij w przycisk „Potwierdź dane i nadaj role” [3].

W kolejnym kroku wybierz rolę dla użytkownika poprzez zaznaczenia kwadratu po lewej stronie nazwy z rolą [4]. Do wyboru masz 3 role:

  1. Kierownika,
  2. Koordynatora,
  3. Obserwatora.

Możesz nadać więcej niż jedną rolę.

Role kierownika i obserwatora posiadają dostęp do wszystkich dyscyplin danego podmiotu. W przypadku roli koordynatora musisz wskazać dyscypliny, do których użytkownik ma posiadać dostęp.

Aby wybrać dyscypliny dla osoby z rolą Koordynatora kliknij w obszar z napisem „Wybierz dyscypliny” [5], rozwiń odpowiednią dziedzinę przez kliknięcie jej nazwy, a następnie zaznacz wybrane dyscypliny poprzez kliknięcie w kwadrat umieszczony po lewej stronie ich nazw [6].

Następnie zatwierdź swoją decyzję za pomocą przycisku „Potwierdź uprawnienia” [7].

Na ekranie zobaczysz posumowanie wprowadzonych danych i nadanych ról [8].

Aby poprawić dane użyj przycisku „Popraw dane” [9], który znajduje się na dole, po lewej stronie.

Jeśli wprowadzone dane są poprawne zakończ rejestrację za pomocą przycisku „Potwierdź założenie konta” [10], znajdującego się na dole po prawej stronie.

System poinformuje cię o poprawnym utworzeniu konta i wysłaniu linka aktywacyjnego do użytkownika.
Użytkownik musi kliknąć w link aktywacyjny [11] otrzymany w wiadomości, by móc korzystać z konta.

Uwaga!

Założone konto wymaga aktywowania przez użytkownika.
Po rejestracji konta, użytkownik otrzyma e-mail z linkiem aktywacyjnym na adres wykorzystany podczas rejestracji.
Aktywacja konta za pomocą linku uruchomi proces ustalenia hasła do systemu przez użytkownika.

Uwaga!

Użytkownik posiada w systemie SEDN jedno konto. Pracując w różnych podmiotach może posiadać kilka kontekstów logowania. Administrator podmiotu może zablokować użytkownikowi kontekst, ale nie może zablokować mu dostępu do konta.

Powiązane Artykuły