Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Import użytkowników z pliku

Import użytkowników pozwala na założenie konta wskazanym użytkownikom w kontekście danego podmiotu za pomocą pliku CSV.

Import pozwala także na łączenie danych konta w różnych podmiotach.

Jeśli podczas importu system znajdzie email, który został wcześniej użyty do założenia konta doda do tego konta tylko te uprawnienia, których użytkownik jeszcze nie posiada.

Plik importu – szczegóły

Aby import się udał, plik do importu musi mieć następującą strukturę:

<email>;<imię>;<nazwisko>;<rola>;<nazwa dyscypliny> / <kod dyscypliny>

Przykład:

email@gmail.com;Imię;Nazwisko;kierownik;0

Poniższa tabela prezentuje role i możliwe dla nich kody dyscyplin (dla roli koordynator i obserwator kod dyscypliny zawsze powinien być równy 0): 

Wzór prawidłowo wypełnionego pliku do importu znajduje się tutaj klik (proszę kliknąć, aby pobrać wzór pliku w formacie *.csv)
W celu zapewnienia poprawności zapisywanych danych rekomendujemy edycję i zapis pliku przy pomocy notatnika z rozszerzeniem CSV. 

Rola kod dyscypliny
Kierownikzawsze 0
Koordynatorzgodnie z uprawnieniami
Obserwatorzawsze 0

Poniżej znajduje się wykaz dyscyplin wraz z ich kodami:

kod dyscyplinydyscyplina
0wszystkie dyscypliny
101archeologia
102filozofia
103historia
104językoznawstwo
105literaturoznawstwo
106nauki o kulturze i religii
107nauki o sztuce
201architektura i urbanistyka
202automatyka, elektronika i elektrotechnika
203informatyka techniczna i telekomunikacja
204inżynieria biomedyczna
205inżynieria chemiczna
206inżynieria lądowa i transport
207inżynieria materiałowa
208inżynieria mechaniczna
209inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
301nauki farmaceutyczne
302nauki medyczne
303nauki o kulturze fizycznej
304nauki o zdrowiu
401nauki leśne
402rolnictwo i ogrodnictwo
403technologia żywności i żywienia
404weterynaria
405zootechnika i rybactwo
501ekonomia i finanse
502geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
503nauki o bezpieczeństwie
504nauki i komunikacji społecznej i mediach
505nauki o polityce i administracji
506nauki o zarządzaniu i jakości
507nauki prawne
508nauki socjologiczne
509pedagogika
510prawo kanoniczne
511psychologia
601astronomia
602informatyka
603matematyka
604nauki biologiczne
605nauki chemiczne
606nauki fizyczne
607nauki o Ziemi i środowisku
701nauki teologiczne
801sztuki filmowe i teatralne
802sztuki muzyczne
803sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Uwaga!

Jeśli zaimportowałeś dane użytkowników z pominięciem ról i dyscyplin możesz:
1. ponownie dokonać importu pliku po uzupełnieniu danych (o role i dyscypliny). System dopisze brakujące dane.
2. edytować dane wybranych użytkowników za pomocą akcji masowych. Tym sposobem możesz dodać im te same role i dyscypliny.

Proces edycji masowej użytkowników został opisany we wpisie dotyczącym rejestracji i nadawania uprawnień. Przejdź do niego za pomocą przycisku na dole strony.

Proces importu w systemie

Aby zaimportować plik z danymi nowych użytkowników wybierz moduł „Zarządzanie użytkownikami” [1]. Następnie wybierz przycisk „Import użytkowników z pliku” [2] znajdujący się po prawej stronie na dole ekranu i załaduj właściwy plik CSV ze swojego komputera.

Informacje o błędach importu

Po wykonanym imporcie system wygeneruje podsumowanie importu użytkowników. Dowiesz się z niego [3]:

  • ile akcji zostało poprawnie wykonanych (Import poprawny),
  • ile akcji wykonano niepoprawnie (Błędy).

W oknie podsumowania znajdziesz też informacje szczegółowe wskazujące wiersze w którym nastąpił błąd oraz jego opis [4].

Powiązane Artykuły