Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Kryterium III – zawartość

W aplikacji SEDN , w Kryterium III znajdują się opisy wpływu działalności naukowej lub artystycznej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Jest to kryterium eksperckie.

Strona główna Kryterium III

Aby zobaczyć osiągnięcia w SEDN rozwiń sekcję Dyscyplina [1] i wybierz jedną z nich [2]. Dyscypliny uporządkowane są per dziedzina, którą należy rozwinąć aby wyświetlić listę dyscyplin. Przy dyscyplinach, w których przypisano przynajmniej jedno oświadczenie wyświetli się licznik osiągnięć [3].
Dostępność dyscyplin wynika z roli nadanej użytkownikowi:

  • Koordynator może wybierać te dyscypliny, do których ma uprawnienia w kontekście
  • Kierownik może wybierać dyscypliny ze wszystkich w podmiocie

Po wybraniu dyscypliny zostanie wyświetlona lista wszystkich, zarejestrowanych w niej osiągnięć. W oknie dostępne są dwa widoki [4]:

  • Wykaz osiągnięć z K3 dla dyscypliny w podmiocie – jest to lista wszystkich osiągnięć, które zostały przypisane do wcześniej wybranej dyscypliny.
  • Osiągnięcia bez przypisanych dyscyplin – jest to lista osiągnięć, które są powiązane z Podmiotem ale bez wskazania dyscypliny.

Pod filtrami widoczna jest lista osiągnięć [5]. Lista osiągnięć w kolumnach prezentuje podstawowe informacje o osiągnięciu (od lewej):

  • Rok,
  • ID,
  • Tytuł osiągnięcia,
  • Rodzaj (Wymagany/ Dodatkowy),

Kliknięcie w rekord (wiersz) to przejście do jego szczegółowych informacji.

Powiązane Artykuły