Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Kryterium I: Korekta zestawienia listy osiągnięć

Korekta osiągnięć jest dostępna od wersji 0.4.0. Aplikacji SEDN.
Osoby z rolą Kierownik i Koordynator w podmiocie mają możliwość korekty zestawu osiągnięć wybranych przez algorytm do ewaluacji, a tym samym mają wpływ na optymalny dobór osiągnięć do ewaluacji.

UWAGA

Dokonanie korekty zestawienia jest niemożliwe dla dyscypliny o statusie „Zaakceptowana”.

Aby dokonać korekty osiągnięcia, z poziomu zestawienia osiągnięć wyznaczonych do ewaluacji kliknij w rekord, w którym chcesz dokonać zmiany. Otworzą się jego szczegóły, jak na poniższym zrzucie ekranu.

Na górze ekranu prezentowane są w formie tabelarycznej wyniki dla dyscypliny wyliczone przez algorytm w zestawieniu z wynikami po ręcznej korekcie [1]
Poniżej prezentowane są następujące szczegóły osiągnięcia (w naszym przykładzie jest to artykuł) [2]:

 •  ID osiągnięcia – identyfikator przypisany do osiągnięcia;
 • Tytuł osiągnięcia;
 • Rodzaj – rodzaj osiągnięcia;
 • Rok – rok publikacji osiągnięcia;
 • Punktacja całkowita – liczba przyznanych punktów;
 • Liczba wszystkich autorów osiągnięcia;
 • Suma punktów do ewaluacji.

Pod informacjami o osiągnięciu widoczna jest lista wszystkich osób, które mają udział w wyżej wymienionym osiągnięciu [3]. Przy każdym autorze prezentowane są informacje:

 • Wartość udziałów jednostkowych;
 • Punktacja do ewaluacji;
 • Wskazane przez algorytm -TAK/NIE;
 • Uwzględnienie w zestawieniu – jeśli tak, w komórce tabeli widnieje ikona [4].

W ostatniej kolumnie Kierownik / Koordynator może odpowiednio dodać lub usunąć [5] wybrany udział do wyliczeń (stosowny przycisk pojawia się w zależności od sytuacji). Aby zapisać korektę kliknij Zatwierdź zmiany [6]. Spowoduje to automatyczne przeliczenie punktacji zarówno osiągnięcia, jak i punktacji globalnej w dyscyplinie. Można wrócić do listy wszystkich osiągnięć przyciskiem Wstecz [7].

Powiązane Artykuły