Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Obowiązki pracownika w kontekście ewaluacji

1. Pracownik ewaluowanego podmiotu, którego osiągnięcia mają być wzięte pod uwagę w ramach najbliższej ewaluacji powinien złożyć:

  • Oświadczenie o dziedzinach i dyscyplinach, w których dana osoba prowadzi działalność naukową lub bierze udział w prowadzeniu działalności naukowej; max. 2 dyscypliny we wszystkich miejscach zatrudnienia (Ustawa art. 343 ust. 7);
  • Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w ramach danej dyscypliny (Ustawa art. 265 ust. 5)  (max. 1 podmiot; o ile istnieje podstawa do złożenia takiego oświadczenia)
  • Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika w ramach wskazanych przez niego dyscyplin (Ustawa art. 265 ust. 13).

2. Warunkiem uwzględnienia publikacji w ewaluacji jest umieszczenie ich na koncie ORCID autora lub redaktora.

Uwaga!

Wyjątek stanowią osiągnięcia publikacyjne w dyscyplinach z dziedziny sztuki.

 ​Ustawa 2.0. art. 265 ust. 11: „Monografie naukowe i artykuły naukowe uwzględnia się w ewaluacji, jeżeli informacje o nich są umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami określonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.353 pkt 1. Informacje wprowadzają do bazy danych osoby prowadzące działalność naukową.​”

Powiązane Artykuły