Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Kryterium I – zawartość

W obecnym stanie aplikacji SEDN , w Kryterium I znajdują się informacje o:

 • osiągnięciach publikacyjnych podmiotu;
 • osiągnięciach artystycznych podmiotu;
 • udzielonych podmiotowi patentach i prawach ochronnych.

Strona główna Kryterium I

Aby zobaczyć osiągnięcia w SEDN rozwiń sekcję Dyscyplina [1] i wybierz jedną z nich [2]. Dyscypliny uporządkowane są per dziedzina, którą należy rozwinąć aby wyświetlić listę dyscyplin. Przy dyscyplinach, w których przypisano przynajmniej jedno oświadczenie wyświetli się licznik osiągnięć [3].
Dostępność dyscyplin wynika z roli nadanej użytkownikowi:

 • Koordynator może wybierać te dyscypliny, do których ma uprawnienia w kontekście
 • Kierownik może wybierać dyscypliny ze wszystkich w podmiocie

Po wybraniu dyscypliny automatycznie zostanie wyświetlona lista wszystkich osiągnięć. W oknie dostępne są dwa widoki

 1. Wykaz osiągnięć z K1 dla dyscypliny w podmiocie – jest to lista wszystkich osiągnięć, które zostały przypisane do wcześniej wybranej dyscypliny.
 2. Osiągnięcia bez przypisanych dyscyplin – jest to lista osiągnięć, które są powiązane z Podmiotem ale bez wskazania dyscypliny. Dotyczy to tylko osiągnięć typu patent, prawo ochronne oraz prawo do odmiany roślin. Osiągnięcia wynikające z publikacji zarejestrowanych w PBN mają zawsze przypisane dyscypliny i tylko takie są widoczne w SEDN.

Oprócz dyscyplin dostępny jest Pakiet filtrów [4] umożliwiający wyszukiwanie osiągnieć po:

 • Tytuł osiągnięcia
 • Źródło osiągnięcia
 • Autor osiągnięcia
 • Od – do roku
 • Rodzaj osiągnięcia
 • ID osiągnięcia

Powyższe filtry nie czyszczą się automatycznie, ani automatycznie nie włączają. Dedykowane do tych celów są odpowiednio przyciski Wyczyść i Filtruj [5].

Dla Patentów i praw dedykowane są tzw. Szybkie filtry [6], kliknięcie w dany filtr powoduje wyświetlenie osiągnieć spełniających kryteria odpowiadające nazwom kafli.
Poniżej [7] znajduje się lista osiągnieć. Kliknięcie w rekord (wiersz) to przejście do jego szczegółowych informacji. Lista osiągnięć w kolumnach prezentuje podstawowe informacje o osiągnięciu (od lewej):

 • Rok,
 • ID,
 • Tytuł,
 • Rodzaj osiągnięcia: Artykuł, Rozdział, Monografia, Materiał konferencyjny, Redakcja, Patent na wynalazek, Prawo ochronne na wzór, Wyłączne prawo hodowcy
 • Lista osób, które oświadczyły to osiągnięcie: autorzy publikacji w naszym podmiocie, którzy w kontekście tej dyscypliny oświadczyli skutecznie osiągnięcie, czyli tworzą udział.
 • Udziały (TAK / NIE) – pole wypełnione jedynie dla osiągnieć związanych z publikacją naukową 
 • Punktacja źródła,
 • Punktacja udziałów ogółem – suma punktów za udziały w tym osiągnięciu
 • Punktacja udziałów w ewaluacji (dane będą dostępne po uruchomieniu algorytmu) – punktacja będąca sumą udziałów wskazanych do ewaluacji (przez algorytm optymalizacyjny/kierownika podmiotu)
 • Alert – wyświetli znacznik w przypadku kiedy osiągnięcie nie spełnia wymogów ewaluacji lub dane są niepoprawne. Ikona jest widoczna jeśli w osiągnięciu którego dotyczy jest alert dotyczący całego osiągnięcia lub alert dotyczący osoby oświadczonej w dyscyplinie, w której kontekście prezentowana jest lista. Alerty dla osób z podmiotu ale oświadczonych w innej dyscyplinie niż ta bieżącego kontekstu, nie mają wpływu na prezentacje ikony alertów na liście osiągnięć.

Powiązane Artykuły