Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Moduł Osiągnięcia naukowe i artystyczne

Moduł Osiągnięcia naukowe i artystyczne gromadzi wszystkie osiągnięcia zgromadzone przez podmiot. Zebrane dane posegregowane są według kryterium:

Kryterium I
Działalność artystyczna i naukowa

Gromadzi:

  • osiągnięcia publikacyjne pracowników ewaluowanego podmiotu,
  • informacje o udzielonych mu patentach i prawach ochronnych,
  • informacje o osiągnięciach artystycznych.

Kryterium II
Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (w trakcie prac – niedostępne)

Gromadzi:

  • Ocenę efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych dokonywaną na podstawie wysokości środków finansowych przyznanych podmiotowi na ich realizację oraz wysokości środków finansowych uzyskanych przez podmiot w wyniku komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Kryterium III
Wpływ działalności na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (w trakcie prac – niedostępne)

Gromadzi:

  • Ocenę jakości działalności naukowej lub artystycznej dokonywaną na podstawie wpływu działalności naukowej lub artystycznej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Powiązane Artykuły