Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Kryterium I | Osiągnięcie publikacyjne

Po kliknięciu w rekord na liście osiągnięć, przejdziesz do szczegółów publikacji, który prezentuje się tak jak na poniższym zrzucie ekranu.

W górnym pasku [1] widoczna jest informacja, jaki rodzaj osiągnięcia jest prezentowany oraz tytuł publikacji. Dostępny jest przycisk [2] przekierowujący do widoku tej publikacji w głównym repozytorium Polskiej Bibliografii Naukowej. Strona otworzy się w nowej zakładce przeglądarki.
W sekcji oznaczonej [3] znajdują się informacje o publikacji pobrane z PBN, takie jak rok publikacji, nr DOI, link do pełnego tekstu i język.
Poniżej [4] zgromadzone są informacje o źródle publikacji. W przypadku gdy publikacją jest artykuł, źródłem jest czasopismo, zatem na zrzucie ekranu oprócz informacji o czasopiśmie prezentowane są dyscypliny w których są w nim publikowane artykuły i punktacja zgodna z wykazem ministerialnym. Dla rozdziału źródłem jest monografia , dla monografii źródłem jest wydawnictwo. Źródło dostarcza informacji o punktacji.

W sekcji oznaczonej [5] znajduje się pobrany z PBN abstrakt i słowa kluczowe.
W punktacji wyświetlane są informacje o:

 • punktacji źródła,
 • sumie punktów za udziały w tym osiągnięciu,
 • punktacji będącej sumą udziałów wskazanych do ewaluacji. (Na chwilę obecną wyświetlana jest informacja W BUDOWIE). Liczba punktów zostanie zaprezentowana po podpięciu docelowego algorytmu.

Sekcja oznaczona jako [6] prezentuje informacje o osobach, które oświadczyły osiągnięcie w podmiocie w wybranej dyscyplinie. Przy każdej osobie widoczne są:

 • podstawowe informacje jak imię i nazwisko
 • rola osoby w osiągnięciu
 • informacja o Podmiocie
 • dane numeru ORCID
 • dyscyplina oświadczona przez autora
 • informacja, czy publikacja znajduje się w ORCID – obecnie w budowie, w przyszłości dane będą prezentowane z PBN
 • wartości udziału jednostkowego osoby
 • punktacja za udział jednostkowy osoby
 • informacja czy osoba spełnia wymagania ewaluacji (TAK / NIE). Jeśli nie, poniżej pojawia się alert, który wskazuje obszary, w których są niejasności czy braki informacji.

Pod informacjami o osobach, które oświadczyły osiągnięcie w naszym podmiocie może znajdować się informacja o innych autorach publikacji (jeśli są). Jeśli jednak nie są oni z naszego podmiotu i nie oświadczyli tym samym w nim osiągnięcia, wymienieni będą jedynie z imienia i nazwiska.

Ostatnia sekcja (osób) podzielona jest na trzy rodzaje osób związanych z osiągnieciem. Pierwsza, to ta, w której wyświetlone są osoby które oświadczyły osiągniecie w danej dyscyplinie w podmiocie. Druga , osoby które oświadczyły to osiągniecie w innej dyscyplinie w tym podmiocie. Trzecia grupa, pozostałe osoby związane z osiągnieciem, które nie oświadczyły w tym podmiocie.

Powiązane Artykuły