Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Ewaluacja: Zestawienie osiągnięć Kryterium II

Podmoduł Zestawienie osiągnięć Kryterium II jest częścią modułu Ewaluacja.

Gromadzi osiągnięcia:

 • przychody z usług,
 • projekty naukowe,
 • przychody z komercjalizacji.

Wszystkie dane widoczne w SEDN pochodzą z systemu źródłowego, tj. systemu POL-on. Do SEDN przekazywane są informacje o wszystkich realizowanych w podmiocie projektach w okresie podlegającym ewaluacji (2017-2021), nawet jeśli nie zostaną zaliczone do ewaluacji.

Uwaga

Zestawienie jest przygotowywane przez SEDN, a całość tego zestawienia podlega ewaluacji.
Użytkownicy (zarówno Kierownik jak i Koordynator) nie mogą ingerować w widoczne zestawienie. Moduł pełni funkcję informacyjną o ocenianych osiągnięciach i przyznanej za nie punktacji.

Aby zobaczyć szczegóły, w pierwszym kroku wybierz dziedzinę, a następnie dyscyplinę, dla której chcesz zobaczyć zestawienie osiągnięć [1]. Zebrane w SEDN osiągnięcia z Kryterium II podzielone są na trzy zakładki [2]: przychody z usług, projekty naukowe i przychody z komercjalizacji. Pod zakładkami znajduje się filtr [3], który pozwala na wyszukiwanie osiągnięć z KII po:

 • ID osiągnięcia,
 • tytule osiągnięcia,
 • punktacji od – do,
 • roku od – do,
 • spełnia warunki ewaluacji (TAK / NIE).

Pod filtrami, w formie tabelarycznej [4] znajduje się informacja o sumie punktów za przychody z usług / projekty naukowe / przychody z komercjalizacji w wybranej dyscyplinie.

Na dole prezentowana jest także w formie tabelarycznej lista osiągnięć [5] z następującymi danymi o osiągnięciu:

 • ID osiągnięcia,
 • spełnia warunki ewaluacji (TAK / NIE),
 • punktacja wyliczona przez SEDN,
 • tytuł osiągnięcia,
 • rodzaj,
 • rok.

Aby projekt wziął udział w ewaluacji, musi spełniać odpowiednie warunki.
Zostały one szczegółowo opisane na stronach pomocy SEDN: https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/kryterium-ii-projekt-naukowy/.

Powiązane Artykuły