Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Logowanie do SEDN

Logowanie do SEDN można przeprowadzić na dwa sposoby:

  1. Bezpośrednio w SEDN – opcja Zaloguj się [1]
  2. Za pomocą Modułu Centralnego Logowania (MCL) – opcja Centalne logowanie OPI PIB [2].

Logowanie za pomocą MCL to wariant obowiązkowy dla Administratorów POL-on, którzy pełnią rolę Administratorów SEDN.

Niniejszy artykuł służy przybliżeniu logowania bezpośrednio w SEDN. Aby zapoznać się z logowaniem za pomocą MCL przejdź do odpowiednich artykułów za pomocą przycisków na dole strony.

Logowanie bezpośrednio w SEDN

Aby zalogować się do systemu SEDN powinieneś posiadać zarejestrowane konto w systemie oraz posiadać jedną z ról systemowych.

Konta w SEDN dla pracowników podmiotów naukowych zakładane są przez osobę z rolą Administratora POL-on (INST_ADM lub INST_NAUK_ADM). Możliwe role w systemie to: Kierownik, Koordynator lub Obserwator.

Aby zapoznać się z procesem rejestracji i nadawania ról przejdź do dedykowanych wpisów za pomocą przycisków na dole strony.

Proces logowania się bezpośrednio do SEDN składa się z 4 etapów:

  1. Wpisywanie danych uwierzytelniających,
  2. Wybór podmiotu,
  3. Wybór roli, w jakiej chcesz pracować,
  4. Wybór dyscypliny.

Wejdź na stronę https://sedn-demo.opi.org.pl/, a następnie wybierz opcję „Zaloguj się”.

W kolejnym kroku podaj dane uwierzytelniające, tj. login lub email i hasło [3], a następnie kliknij w przycisk „Zaloguj się” [4]. Jeśli nie pamiętasz hasła do logowania, możesz je zresetować klikając „Zresetuj hasło” [5] (opcja pojawia się automatycznie po nieudanej próbie logowania).


Jeśli kliknąłeś „Zresetuj hasło”, otworzy się formatka do uzupełnienia. Wpisz adres e-mail [6] wykorzystany do założenia konta i kliknij „Wyślij” [7]. System wyśle na niego informację na temat procedury resetowania hasła.

Uwaga!

Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać co najmniej 1 wielką literę, 1 małą literę, 1 cyfrę i 1 znak specjalny.
Ważność hasła wynosi 30 dni.
Hasło nie może być ponownie wykorzystywane przez użytkownika przez okres 12 miesięcy.


Po wpisaniu loginu i hasła wybierz dostępny Podmiot w jakim chcesz pracować [8], klikając na jego nazwę. Dostępne będą te podmioty, do których masz uprawnienia. Pamiętaj, że możesz wybrać tylko jeden. Jeśli pracujesz tylko w jednym podmiocie, krok ten zostanie pominięty.
Zatwierdź wybór klikając „Wybierz Podmiot” [9].

Jeśli posiadasz kilka ról, system poprosi cię o wybór Roli w jakiej chcesz pracować [10] (jeśli nie, przejdziesz do kolejnego, możliwego kroku). Możesz wybrać tylko jedną rolę. Po zaznaczeniu wybranej roli kliknij w przycisk „Zaakceptuj wybraną Rolę” [11].

Ostatni krok to wybór dziedziny i dyscypliny. Kliknij w wiersz z odpowiednią dziedziną [12], a następnie po rozwinięciu menu zaznacz kwadrat przy wybranej dyscyplinie [13]. Zatwierdź wybór klikając w przycisk „Zaakceptuj dyscypliny” [14], znajdujący się na dole strony.

Zalogowałeś się do systemu SEDN.

Zapamiętaj!

Twoja sesja będzie aktywna 30 minut. Po tym czasie system wymusi jej odświeżenie.

Przełączanie między kontekstami

Jeśli posiadasz więcej niż jedną rolę systemową w kilku instytucjach możesz zmienić kontekst zalogowania. Zmiana kontekstu nie wymaga wylogowania się.

Aby zmienić kontekst logowana (inna rola lub inna instytucja) kliknij w przycisk „Zmień kontekst” [15] znajdujący się na belce górnej. Następnie wybierz właściwy Podmiot i rolę.

Powiązane Artykuły