Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Odwołania: od decyzji (KI i KII)

Podmoduł Odwołania od decyzji [1] dostępny jest dla osób posiadających w SEDN rolę Koordynator, Kierownik, Obserwator oraz Operator MEiN.
Zawiera listę osiągnięć, które zostały ocenione przez ekspertów w ramach podmioto-dysycpliny w zakresie Kryterium I i II. Użytkownik systemu znajdzie w tym podmodule zestawienia istniejących odwołań, a także będzie mógł wprowadzić nowe odwołanie jeśli proces odwołań został rozpoczęty w karcie podsumowania (został kliknięty przycisk Rozpocznij opracowywanie odwołania).

Oceny osiągnięć można wyfiltrować za pomocą dedykowanych przycisków na Kryterium I i Kryterium II [2].
Przy pomocy rozwijanej listy filtrów [3] można także wyszukać żądane osiągnięcie po kryteriach:

 • ID osiągnięcia,
 • Tytuł osiągnięcia,
 • Rodzaj,
 • Decyzja końcowa (Zaakceptowane / Odrzucone / Zaakceptowane ze zmienionym rokiem publikacji),
 • Punktacja źródła (zakres od-do),
 • Punktacja udziałów w ewaluacji (zakres od-do),
 • Odwołanie (TAK / NIE),
 • Czy zaakceptowano (TAK / NIE).

Pod filtrami w formie tabelarycznej będą zaprezentowane ocenione osiągnięcia z następującymi danymi [4]:

 • ID osiągnięcia,
 • Tytuł osiągnięcia,
 • Rodzaj,
 • Decyzja końcowa (Zaakceptowane / Odrzucone / Zaakceptowane ze zmienionym rokiem publikacji),
 • Punktacja źródła,
 • Punktacja udziałów w ewaluacji,
 • Odwołanie (TAK / NIE),
 • Czy zaakceptowano (TAK / NIE).

Kliknięcie w dane osiągnięcie przenosi użytkownika do jego szczegółów i umożliwia zapoznanie się z oceną ekspercką oraz złożenie odwołania.

Pod szczegółami osiągnięcia [5] znajduje się Strefa eksperta [6]. Użytkownik znajdzie w niej informacje takie jak:

 • powód oceny osiągnięcia przez eksperta (Wyniki walidacji),
 • wynik oceny merytorycznej (akceptacja osiągnięcia / odrzucenie osiągnięcia z obowiązkowym uzasadnieniem decyzji / akceptacja ze zmianą daty publikacji – tylko dla osiągnięć publikacyjnych).

Pod strefą eksperta znajduje się przycisk Utwórz odwołanie [7].

Jego kliknięcie powoduje otwarcie okna, w którym należy wpisać treść odwołania (min 50 – max 30 000 znaków) [8]. Dodatkowo użytkownik może dodać załącznik w jednym z dopuszczalnych formatów *.txt, *.pdf, *.rtf, *.doc, *.docx, *.odt, *.xls, *.xml, *.jpeg, *.png, *.gif, *.bmp, *.tiff, *.svg, *.webp i maksymalnym rozmiarze 15MB.[9].

Kliknięcie przycisku Potwierdź powoduje zapisanie odwołania przy osiągnięciu. Złożone odwołanie widoczne jest pod Strefą eksperta i może być edytowane przez użytkownika do momentu zakończenia procesu przygotowywania odwołania dla podmiotu w dyscyplinie.

Powiązane Artykuły