Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Odwołania: pozostałe aspekty oceny

Podmoduł Pozostałe aspekty oceny [1] dostępny jest dla osób posiadających w SEDN rolę Koordynator, Kierownik, Obserwator oraz Operator MEiN.
Użytkownik systemu znajdzie w tym podmodule zestawienia istniejących odwołań, a także będzie mógł wprowadzić nowe odwołanie jeśli proces odwołań został rozpoczęty w karcie podsumowania (został kliknięty przycisk Rozpocznij opracowywanie odwołania).

Pozostałe aspekty odwołań to miejsce, gdzie podmioty mogą wprowadzić odwołania i opisy do takich elementów procesu ewaluacji, które nie znalazły swojego odzwierciedlenia w pozostałych miejscach systemu. W tym miejscu można wprowadzić list przewodni do odwołania. Przykładem odwołania od pozostałego aspektu oceny może być odwołanie od wyniku (wyliczeń) porównania z jednostką referencyjną.

Opcja złożenia odwołania dostępna jest jedynie dla osób z rolą Koordynator (w koordynowanej dyscyplinie) i Kierownik (we wszystkich dyscyplinach w podmiocie). Użytkownik w roli Obserwator nie posiada uprawnień do utworzenia lub zmiany odwołania, może jedynie podglądać zapisane przez innego użytkownika odwołanie.

W pierwszej kolejności należy wybrać dyscyplinę [2], której odwołania od pozostałych aspektów oceny chcemy przeglądać (nie dotyczy Koordynatora). Po wyborze dyscypliny wyświetli się nam lista zadań [3]. Rekordy na liście prezentowane są w kolumnach: 

  • Tytuł ( zawsze wyświetla się „Pozostałe aspekty oceny”);
  • Odwołanie – wartość odpowiada na pytanie, czy istnieje zapisane odwołanie dotyczące danego rekordu (TAK / NIE);
  • Czy zaakceptowane  – wartość odpowiada na pytanie, czy odwołanie jest zaakceptowane przez kierownika podmiotu (TAK / NIE).

Jeżeli odwołanie nie zostało złożone

Jeśli odwołanie nie zostało jeszcze złożone, w kolumnie Odwołanie widoczna będzie wartość NIE.
Po kliknięciu przycisku Utwórz odwołanie [4] otworzy się formularz do złożenia odwołania od pozostałych aspektów oceny:

W otwartym formularzu należy wpisać treść odwołania [5] (min 50 – max 30 000 znaków) Dodatkowo użytkownik może dodać załącznik [6] w jednym z dopuszczalnych formatów *.txt, *.pdf, *.rtf, *.doc, *.docx, *.odt, *.xls, *.xml, *.jpeg, *.png, *.gif, *.bmp, *.tiff, *.svg, *.webp i maksymalnym rozmiarze 15MB

Naciśnięcie przycisku Potwierdź powoduje przeładowanie strony i wyświetlenie zapisanych danych w sekcji „Odwołanie”. Naciśnięcie przycisku Anuluj wraca do szczegółów osiągnięcia z niezapisanymi danymi odwołania.

Złożone odwołanie [7] widoczne jest od razu po potwierdzeniu. Do momentu zakończenia procesu odwoławczego (w module Odwołania) można je wielokrotnie edytować [8]. Jeśli proces odwoławczy zostanie zakończony, przycisk Edytuj jest niedostępny, a w kolumnie Czy zaakceptowano widnieje wartość TAK.

Jeśli odwołanie zostało złożone

Jeśli w wybranej dyscyplinie odwołanie zostało już złożone, w kolumnie Odwołanie widoczna będzie wartość TAK. W zależności od tego, czy odwołanie zostało zaakceptowane przez Kierownika, w kolumnie Czy zaakceptowano będzie widniała wartość TAK lub NIE. W przypadku akceptacji odwołania dalsza jego edycja jest niemożliwa (brak przycisku Edytuj).

Powiązane Artykuły