Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Wyniki ewaluacji – ocena A+

Ocena A+ [1] jest podmodułem modułu Wyniki ewaluacji, dostępnym z poziomu głównego menu systemu. Zawiera oceny ekspertów A+ w ramach podmioto-dysycpliny oznaczonej jako kandydat do kategorii A+.  Dostęp do podmodułu mają użytkownicy z rolą Kierownik , Koordynator , Obserwator.
Dla Kierownika system pobiera informacje o przeglądanym podmiocie z kontekstu logowania, dodatkowo dla Koordynatora wskazuje dyscyplinę.

Jeżeli podmiot w wybranej dyscyplinie [2] był kandydatem do A+, wyświetlą się szczegóły zadania [3].
Szczegóły zadania prezentują dwie decyzje [4] dwóch, niezależnych ekspertów. W każdej z decyzji prezentowana jest:

  • Wydana decyzja – możliwe wartości: zaakceptowane / odrzucone
  • Treść uzasadnienia – pełna treść uzasadnienia oceny eksperta.

Użytkownik nie ma możliwości zmiany treści w zadaniu. Do szczegółów można dostać się tylko z listy zadań A+.

Powiązane Artykuły