Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Wyniki ewaluacji w poszczególnych kryteriach

Wybierając w module Wyniki ewaluacji [1] podmoduł (KI, KII, KIII, formalne KII) oraz Ocenę A+ i pozostałe aspekty oceny, możemy zapoznać się z oceną i przyznaną punktacją znajdujących się w nich osiągnieć. Po wybraniu podmodułu, należy wybrać dyscyplinę [2], w której chcemy zobaczyć szczegóły oceny.


Na przykładzie Kryterium I możemy zobaczyć, że jeżeli znajdujące się w nim typy osiągnięć dzielą się na różne rodzaje, to system wyświetla tzw. szybkie filtry [3] ułatwiające użytkownikowi szybkie odnalezienie żądanego rekordu. Pod szybkimi filtrami dostępny jest pakiet filtrów [4], w którym możemy szukać osiągnięć:

  • po nr ID osiągnięcia;
  • po tytule osiągnięcia;
  • po rodzaju osiągnięcia;
  • z informacją o decyzji końcowej (odrzucone / zaakceptowane / brak / zapisane / zaakceptowane ze zmienionym rokiem publikacji – dla osiągnięć publikacyjnych z KI);
  • z punktacją całkowitą w danym zakresie od-do.

Pod filtrami znajduje się lista osiągnięć prezentowana w formie tabelarycznej. Kolumny tabeli odpowiadają kryteriom filtrów.
Przy każdym osiągnięciu w kolumnach Punktacja oraz Decyzja końcowa [6] widnieją wyniki oceny osiągnięcia.

W podmodułach Ocena A+ oraz Pozostałe aspekty oceny prezentowana jest wydana decyzja (Zaakceptowane / Odrzucone) wraz z uzasadnieniem (w przypadku oceny ostatecznej A+ dla dwóch ekspertów) jak na poniższym zrzucie ekranu:

Wyniki ewaluacji po ponownej ocenie

Jeżeli podmiot w wybranej dyscyplinie złożył odwołanie i:

  • wniosek odwoławczy ma status Poprawny pod względem formalnym,
  • decyzja o ponownym nadaniu kategorii została wystawiona później niż 01.09.2022 (do weryfikacji na głównej stronie modułu Odwołania)

wówczas na liście osiągnięć ponownie ocenianej dyscypliny widoczne będą dodatkowe kolumny: Punktacja po ponownej ocenie oraz Decyzja po ponownej ocenie [7].

Powiązane Artykuły