Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Ewaluacja: Zestawienie osiągnięć Kryterium I

Podmoduł Zestawienie osiągnięć Kryterium I jest częścią modułu Ewaluacja.

Gromadzi osiągnięcia:

które spełniają warunki zaliczenia do zestawienia ewaluowanych dyscyplin w podmiocie.
Kierownik oraz Koordynator mają dostęp do listy wszystkich osiągnięć z KI, dzięki czemu mogą porównać, które osiągnięcia zostały zakwalifikowane do zestawienia ewaluacyjnego. Dodatkowo, użytkownicy widzą, które osiągnięcia zostały wybrane przez algorytm, a które przez użytkowników systemu. 

Należy pamiętać, że:
 • zestawienie osiągnięć publikacyjnych, czyli lista osiągnięć, które spełniają warunki ewaluacji jest przygotowywane przez algorytm optymalizacyjny. Tylko niektóre z nich zostaną oznaczone do ostatecznego zestawienia. Koordynator i Kierownik podmiotu mogą zmienić zaproponowane zestawienie na własne;

 • zestawienie osiągnięć artystycznych jest przygotowywane przez Koordynatora / Kierownika. W tym zakresie algorytm optymalizacyjny nie działa;

 • zestawienie najwyżej punktowanych praw ochronnych w limicie N będzie przygotowywane przez SEDN. Koordynator i Kierownik podmiotu będą mogli zmienić zaproponowane zestawienie na własne.

Aby zobaczyć szczegóły, w pierwszym kroku wybierz dziedzinę, a następnie dyscyplinę, dla której chcesz zobaczyć zestawienie osiągnięć [2]. Krok ten jest pomijany w przypadku użytkownika, który ma dostęp do jednej dyscypliny i pracuje w jej kontekście.

Zestawienie osiągnięć publikacyjnych

Zestawienie zawiera osiągnięcia zakwalifikowane przez algorytm oraz takie, które posiadają przynajmniej jeden udział niezerowy ale nie zostały wskazane przez algorytm do ewaluacji. 
W wybranej dyscyplinie prezentowane są w formie tabelarycznej następujące dane:

 • informacje o dyscyplinie i jej stanie przygotowania do ewaluacji (stan z modułu Podmiot w ewaluacji) [3]
 • wyniki wyliczone przez algorytm w zestawieniu z wynikami po ręcznej korekcie [4], a w nich dane:
  • sumy udziałów wybranych przez algorytm, oraz suma udziałów po korekcie;
  • liczba niewykorzystanych slotów z 3N;
  • liczba niewykorzystanych udziałów jednostkowych dla monografii i redakcji naukowych;
  • liczba niewykorzystanych udziałów jednostkowych dla monografii / rozdziałów / redakcji oraz artykułów opublikowanych w latach 2019 – 2021;
  • liczba osiągnięć osób nieuwzględnionych w liczbie N.
 • zestaw filtrów:
  • przyciski umożliwiające szybkie filtrowanie – Wybrane osiągnięcia i Wszystkie osiągnięcia [5],
  • filtrowanie szczegółowe [6] po:
   • ID osiągnięcia,
   • Tytule osiągnięcia,
   • Rodzaju (artykuł, materiał konferencyjny, monografia, monografia pod redakcją, rozdział),
   • Czy zmieniono po algorytmie? (TAK / NIE),
   • Punktacja całkowita (od – do),
   • Punktacja w ewaluacji (od – do),
   • Rok (od – do)
   • Status (nie uwzględniono / uwzględniono częściowo / uwzględniono). Po zapisaniu przez użytkownika korekty zestawienia następuje zmiana statusu. Dokonanie korekty szczegółowo opisane jest tutaj.

W miejscu oznaczonym [7] dla osób z rolą Koordynator i Kierownik dostępne są przyciski Zaakceptuj zestawienie i Przywróć do wyliczenia algorytmu.

 • Zaakceptowanie zestawienia przez koordynatora dyscypliny powoduje zmianę stanu przygotowania dyscypliny do ewaluacji na „Wstępnie zaakceptowano”
 • Zaakceptowanie zestawienia przez kierownika podmiotu powoduje zmianę stanu przygotowania dyscypliny do ewaluacji na „Zaakceptowano” 
 • Przywrócenie do wyliczenia algorytmu.

Poniżej prezentowana jest lista osiągnięć, które spełniają wymagania zakwalifikowania do ewaluacji (posiadają przynajmniej jeden udział niezerowy) [8]. Prezentowane w niej wyniki można w danym czasie sortować po jednej, wybranej kolumnie. Kliknięcie w rekord na liście powoduje przejście do jego szczegółów.

Zestawienie osiągnięć artystycznych

Zestawienie osiągnięć artystycznych jest w pełni przygotowywane przez Koordynatora / Kierownika.
W tym zakresie algorytm optymalizacyjny nie działa.

Aby przejrzeć osiągnięcia artystyczne, po wybraniu dyscypliny z dziedziny Sztuka można użyć dodatkowego zestawu filtrów [9]:

 • ID osiągnięcia,
 • Tytule osiągnięcia,
 • Rodzaju osiągnięcia,
 • Roku realizacji od – do,
 • Roku upublicznienia od – do,
 • Statusie (Nie uwzględniono / Uwzględniono w ewaluacji) – gdy zestawienie osiągnięć artystycznych do ewaluacji nie było wcześniej przygotowane, wszystkie osiągnięcia na liście będą miały status Nie uwzględniono.

Dodatkowo szybkie filtry [10] pozwalają na wyświetlenie osiągnięć wybranych do zestawienia lub wszystkich.
Poniżej [11] prezentowana jest lista wszystkich osiągnięć prawidłowo zarejestrowanych w POL-on 2.0, które zostały przesłane do SEDN. Kliknięcie w pojedyncze osiągnięcie na liście przenosi użytkownika do jego szczegółów.

Dodanie osiągnięcia do zestawienia możliwe jest po kliknięciu Edytuj zestawienie [12]. Funkcjonalność dostępna jest dla osób z rolą Kierownik i Koordynator.

Po kliknięciu przycisku Edytuj zestawienie na liście osiągnięć uaktywni się kolumna Dodaj lub usuń z zestawienia.
Znajdują się w niej przy każdym osiągnięciu przyciski + Dodaj [13]. Kliknięcie przycisku przy danym osiągnięciu powoduje dodanie tego osiągnięcia do zestawienia poddawanego ewaluacji. Analogicznie, przy osiągnięciu dodanym, lub już znajdującym się w zestawieniu widnieje przycisk – Usuń [14].
Aby zapisać utworzone zestawienie kliknij przycisk Potwierdź zmiany [15], anulowanie edycji przyciskiem obok spowoduje wyjście z trybu edycji zestawienia i niezapisanie wprowadzonych zmian.
Dodane do zestawienia osiągnięcia będą widoczne w liczniku Liczby zgłoszonych osiągnięć oraz po wybraniu szybkiego filtra Wybrane osiągnięcia [16].

Zestawienie najwyżej punktowanych patentów i praw ochronnych

Zestawienie najwyżej punktowanych praw ochronnych w limicie N jest przygotowywane przez SEDN. Koordynator i Kierownik podmiotu mogą zmienić zaproponowane zestawienie na własne.

Aby przejrzeć zestawienie najwyżej punktowanych patentów i praw ochronnych, po wybraniu dyscypliny i zakładki Prawa ochronne [17] zobaczysz w zestawieniu tabelarycznym [20] punktację za patenty i prawa ochronne wyliczoną przez SEDN, oraz liczbę niewykorzystanych miejsc na patenty / prawa ochronne. Jeśli dokonasz jakichkolwiek zmian w przygotowanym przez SEDN zestawieniu, podliczenie punktacji po zmianach będzie widoczne w kolumnie Punktacja po korekcie.
Poniżej znajduje się sekcja filtrowania osiągnięć oraz tzw. szybkie filtry (Wszystkie osiągnięcia i Wybrane osiągnięcia) [18].

Lista osiągnięć w wybranej dyscyplinie prezentowana jest w formie tabeli [19] z następującymi kolumnami:

 • ID osiągnięcia,
 • Tytuł osiągnięcia,
 • Rodzaj,
 • Rok,
 • Punktacja całkowita,
 • Wskazane przez algorytm (TAK / NIE),
 • Status (Uwzględniono / Nie uwzględniono).

Zmiana przygotowanego przez SEDN zestawienia najwyżej punktowanych patentów / praw ochronnych możliwa jest po kliknięciu Edytuj zestawienie [21]. Funkcjonalność dostępna jest dla osób z rolą Kierownik i Koordynator.

Po kliknięciu przycisku Edytuj zestawienie na liście osiągnięć uaktywni się kolumna Dodaj lub usuń z zestawienia.
Znajdują się w niej przy każdym osiągnięciu odpowiednio przyciski + Dodaj lub Usuń [22], w zależności od tego, czy osiągnięcie zostało dodane przez SEDN do zestawienia. Kliknięcie przycisku przy danym osiągnięciu powoduje dodanie tego osiągnięcia do zestawienia / usunięcie osiągnięcia z zestawienia. Jeśli dodasz / usuniesz osiągnięcie ze wstępnie przygotowanego zestawienia, nad przyciskiem pojawi się stosowna informacja [23].
Aby zapisać utworzone zestawienie kliknij przycisk Potwierdź zmiany [24], anulowanie edycji przyciskiem obok spowoduje wyjście z trybu edycji zestawienia i niezapisanie wprowadzonych zmian.
Dodane do / usunięte z zestawienia osiągnięcia będą miały wpływ na wartości widoczne w kolumnie Punktacja po korekcie w podsumowaniu punktacji.

Powiązane Artykuły