Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Osiągnięcia – podstawy merytoryczne

Osiągnięcie – Efekt pracy badawczej naukowca osiągnięty w latach, za które przeprowadzana jest ewaluacja, wykazywany w ramach dorobku naukowego lub artystycznego podmiotu, np. redakcja monografii, autorstwo monografii, artykuł (autorstwo artykułu), patent na wynalazek, projekt badawczy.

Lista rodzajów osiągnięć:

 • autorstwo artykułu/artykuł
 • autorstwo materiału konferencyjnego/ materiał konferencyjny
 • autorstwo monografii/ monografia
 • autorstwo monografii/ monografia
 • redakcja naukowa/ redakcja
 • autorstwo rozdziału/ rozdział
 • patent na wynalazek
 • prawo ochronne na wzór
 • prawo do odmiany roślin

Osiągnięcie jest więc przypisane do podmiotu. Do autora przypisany jest udział w osiągnięciu.

Uwaga!

Jeśli w monografii mamy 3 autorów, podmiot ma nadal jedno osiągniecie typu „autorstwo monografii” składające się z udziałów 3 osób w tym osiągnięciu.

Osiągniecie w kontekście publikacji rozumiane jest jako rodzaj uczestnictwa przy tworzeniu danego typu publikacji.

Uwaga!

Autorstwo/redakcja i autorstwo/redakcja przekładu są osiągnięciami równoważnymi. Nigdy nie mogą występować jednocześnie w ramach jednej monografii/monografii pod redakcją/rozdziału.

I tak dla:

 1. artykułu jedynym rodzajem uczestnictwa w publikacji jest autorstwo. Osiągnięciem jest więc autorstwo artykułu. Można wymiennie określać, że osiągnięciem jest artykuł.
 2. materiału konferencyjnego jedynym rodzajem uczestnictwa w publikacji jest autorstwo. Osiągnięciem jest więc autorstwo materiału konferencyjnego. Można wymiennie określać, że osiągnięciem jest materiał konferencyjny.
 3. monografii występują 4 rodzaje uczestnictwa w publikacji: autorstwo, redakcja naukowa, autorstwo przekładu, redakcja naukowa przekładu, Osiągnięciem jest więc autorstwo monografii/autorstwo przekładu monografii, redakcja monografii/redakcja przekładu monografii. Nie można wymiennie określać, ze osiągnięciem jest monografia.

Uwaga!

Jeśli w jednej monografii podmiot posiada i autorów i redaktorów to są to dwa, odrębnie prezentowane osiągnięcia. W ramach jednej monografii osiągnięcia związane z przekładem nie mogą występować łącznie z osiągnięciami autorstwo/redakcja.

 1. monografii pod redakcją występują 2 rodzaje uczestnictwa w publikacji: redakcja naukowa, redakcja naukowa przekładu.  Osiągnięciem jest więc redakcja naukowa, redakcja naukowa przekładu. Można wymiennie określać, że osiągnięciem jest monografia pod redakcją.

Uwaga!

W ramach jednej monografii osiągnięcia związane z przekładem nie mogą występować łącznie z osiągnięciami typu redakcja.

 1. rozdziału występują 2 rodzaje uczestnictwa w publikacji: autorstwo, autorstwo przekładu (jeśli monografia pod redakcją, z której pochodzi rozdział stanowiła przekład). Osiągnięciem jest więc autorstwo, autorstwo przekładu. Można wymiennie określać, że osiągnięciem jest rozdział.

Uwaga!

W ramach jednego rozdziału osiągnięcia związane z przekładem nie mogą występować łącznie z osiągnięciami typu redakcja.

Osiągnięciem jest także:

 1. patent na wynalazek,
 2. prawo ochronne na wzór,
 3. prawo do odmiany roślin.

Powiązane Artykuły