Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Kryterium II – zawartość

W aplikacji SEDN , w Kryterium II znajdują się informacje o:

 • Projektach naukowych,
 • Przychodach z usług,
 • Przychodach z komercjalizacji.

Strona główna Kryterium II

Aby zobaczyć osiągnięcia w SEDN rozwiń sekcję Dyscyplina [1] i wybierz jedną z nich [2]. Dyscypliny uporządkowane są per dziedzina, którą należy rozwinąć aby wyświetlić listę dyscyplin. Przy dyscyplinach, w których przypisano przynajmniej jedno oświadczenie wyświetli się licznik osiągnięć [3].
Dostępność dyscyplin wynika z roli nadanej użytkownikowi:

 • Koordynator może wybierać te dyscypliny, do których ma uprawnienia w kontekście
 • Kierownik może wybierać dyscypliny ze wszystkich w podmiocie

Po wybraniu dyscypliny zostanie wyświetlona lista wszystkich osiągnięć. W oknie dostępne są dwa widoki:

 1. Wykaz osiągnięć z K2 dla dyscypliny w podmiocie – jest to lista wszystkich osiągnięć, które zostały przypisane do wcześniej wybranej dyscypliny.
 2. Osiągnięcia bez przypisanych dyscyplin – jest to lista osiągnięć, które są powiązane z Podmiotem ale bez wskazania dyscypliny.

Oprócz dyscyplin dostępny jest Pakiet filtrów [4] umożliwiający wyszukiwanie osiągnieć po:

 • Tytule osiągnięcia,
 • ID osiągnięcia,
 • Roku od – do,
 • Punktacji od – do,
 • Rodzaju osiągnięcia (Projekt naukowy, Przychody z usług, Przychody z komercjalizacji).

Powyższe filtry nie czyszczą się automatycznie, ani automatycznie nie włączają. Dedykowane do tych celów są odpowiednio przyciski Wyczyść i Filtruj [5].
Poniżej znajdują się tzw. Szybkie filtry [6], kliknięcie w dany filtr powoduje wyświetlenie osiągnieć spełniających kryteria odpowiadające nazwom kafli.
Pod filtrami widoczna jest lista osiągnięć [7]. Lista osiągnięć w kolumnach prezentuje podstawowe informacje o osiągnięciu (od lewej):

 • Rok (jest to rok najwcześniejszego finansowania projektu),
 • ID,
 • Tytuł osiągnięcia,
 • Rodzaj (Projekt naukowy, Przychody z usług, Przychody z komercjalizacji),
 • Punktacja,
 • Spełnia warunki ewaluacji (TAK / NIE).

Kliknięcie w rekord (wiersz) to przejście do jego szczegółowych informacji.

Powiązane Artykuły