Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Zarządzanie użytkownikami

Uwaga!

Planujemy przeniesienie ról z SEDN demo do wersji produkcyjnej
aplikacji. Chcemy uniknąć konieczności podwójnej rejestracji użytkowników przez podmioty.

Aby zarządzać kontami zarejestrowanych użytkowników wybierz moduł „Zarządzanie użytkownikami” [1] z menu po lewej stronie. Przy pomocy filtrów [2] znajdujących się w centralnej części ekranu możesz:

 1. Wyszukać pojedynczego użytkownika, a następnie edytować jego dane i uprawnienia,
 2. Wyfiltrować grupę użytkowników, a następnie dokonać masowej edycji ich uprawnień.

Zarządzanie użytkownikami obejmuje także zakładanie kont nowym użytkownikom oraz import użytkowników. Obu tym zagadnieniom poświęcono osobne wpisy.

Dostępne filtry

Wyszukiwanie (filtrowanie) [2] użytkowników możliwe jest z wykorzystaniem danych wykorzystanych w procesie rejestracji i nadawania uprawnień, takich jak:

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Rola,
 • Data aktywacji (od – do),
 • E-mail,
 • Dyscypliny,

a także dodatkowo:

 • Status kontekstu (Aktywny lub Zablokowany).

Możesz ograniczyć wyszukiwania wybierając dyscyplinę, w której pracuje twój użytkownik. W tym celu kliknij w sekcję „Dyscypliny” i wskaż wybraną dyscyplinę (zaznacz kwadrat po lewej stronie nazwy).
Potwierdź akcję za pomocą przycisku „Filtruj”.

Edycja danych pojedynczego użytkownika

Aby wyedytować dane pojedynczego użytkownika wpisz jego dane identyfikacyjne w odpowiednie okna formatki.

Szukając pojedynczego użytkownika możesz użyć pojedynczej danej np. nazwiska lub adresu e-mail. Wystarczy, że wpiszesz 3 znaki lub litery, a system podpowie ci pasujące wyniki.

Pamiętaj!

Aby przejść do kolejnego wyszukiwania skorzystaj z przycisku „Wyczyść”. System zapamiętuje wpisane dane. Oznacza to, że jeśli nie wyczyścisz filtrów, każde kolejne wyszukiwanie zawęzi poprzedni wynik.

Kliknij w otrzymany wynik [3]. Możesz:

 • Edytować i zmienić dane użytkownika [4],
 • Nadać mu lub odebrać wybrane role [5]. Nadanie roli bądź zmiana statusu wymagają kliknięcia w kwadrat umieszczony po lewej stronie nazwy.
 • Zmienić status kontekstu czyli aktywować lub zablokować dostęp do systemu [6] (tylko w kontekście podmiotu. Inne konteksty użytkownik może mieć aktywne),
 • Edytować i zmienić dyscypliny dla użytkownika [7]. Edycja i zmiana dyscypliny dla użytkownika możliwa jest po kliknięciu w odpowiednią dziedzinę. Po wybraniu odpowiedniej dziedziny – wybierz dyscypliny z rozwiniętego menu, zaznaczając kwadrat znajdujący się po lewej stronie właściwej nazwy.

Potwierdź wprowadzone zmiany za pomocą przycisku „Potwierdź zmiany” [8].

Edycja masowa użytkowników

Edycja masowa pozwala na nadanie/zmianę ról lub modyfikację statusów grupie użytkowników. Przycisk edycji masowej [9] pojawi się po wyfiltrowaniu grupy użytkowników lub wybraniu, co najmniej dwóch użytkowników z listy. Aby wybrać użytkowników z listy kliknij w odpowiednie kwadraty [10], znajdujące się po lewej stronie ich danych osobowych. W kolejnym kroku kliknij w przycisk „Edytuj masowo uprawnienia użytkowników” [9], który pojawi się na górze strony.

Wprowadź właściwe dane po rozwinięciu wybranej sekcji zaznaczając odpowiednie kwadraty (w przypadku ról [11] i dyscyplin [12]) lub wybierając właściwą pozycję z menu (w przypadku statusu).

Zatwierdź wprowadzone zmiany za pomocą przycisku „Potwierdź zmiany” [13], który znajdziesz tuż pod sekcją z nazwami dziedzin.

Uwaga!

Każdy użytkownik, któremu edytowano dane otrzyma wiadomość e-mail informującą o dokonanych zmianach. Wiadomości te są wysyłane automatycznie przez system i dotyczą: zmiany uprawnień, zmiany statusu (zablokowaniu lub aktywowaniu kontekstu podmiotu), a także założenia konta w kolejnym Podmiocie.

Informacje o błędach masowej edycji

Po zatwierdzeniu zmian wprowadzonych zmian system wygeneruje podsumowanie edycji uprawnień. Dowiesz się z niego [14]:

 • ile akcji zleciłeś (Wybrane),
 • ile akcji zostało poprawnie wykonanych (Wykonane),
 • ile akcji wykonano niepoprawnie (Błędy).

W oknie podsumowania znajdziesz też informacje szczegółowe wskazujące login osoby, której dotyczy błąd oraz opis błędu [15].

Powiązane Artykuły