Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Role i uprawnienia

Uwaga!

Osoba nadająca uprawnienia (role) w systemie SEDN ponosi odpowiedzialność za to, żeby nadać je osobie, która może takie dane przetwarzać.


Kierownik (kontekst: Podmiot)

Utworzony przez Administratora.

Posiada dostęp do modułów:

 • Profil
 • Podmiot ewaluacji
 • Pracownicy
 • Dorobek naukowy i artystyczny
  • Kryterium I
  • Kryterium II
  • Kryterium III
 • W przyszłości: Zarządzanie procesem odwoławczym

Uprawnienia Kierownika obejmują zarządzanie:

 • swoim profilem,
 • Podmiotem w zakresie wglądu w dane.
 • Pracownikami w zakresie:
  • wglądu w dane,
  • określenia dyscyplin, w których ewaluowane mają być ich osiągnięcia,
 • dorobkiem naukowym i artystycznym w zakresie:
  • wglądu w dane
  • zmiana zestawienia osiągnięć Podmiotu wybrana przez system do ewaluacji
  • ostatecznego zatwierdzenia zestawienia osiągnięć Podmiotu, które będą poddawane ewaluacji ( oddzielnie dla każdej z dyscyplin)

Koordynator (kontekst: Dyscyplina w ramach Podmiotu)

Utworzony przez Administratora.

Posiada dostęp do modułów:

 • Profil
 • Podmiot ewaluacji w swojej dyscyplinie
 • Pracownicy
 • Dorobek naukowy i artystyczny w swojej dyscyplinie
  • Kryterium I
  • Kryterium II
  • Kryterium III
 • W przyszłości: Zarządzanie procesem odwoławczym w zakresie swojej dyscypliny

Uprawnienia Koordynatora obejmują zarządzanie:

 • swoim profilem,
 • Podmiotem w swojej dyscyplinie w zakresie wglądu w dane.
 • Pracownikami w zakresie:
  • wglądu w dane,
  • określenia dyscyplin, w których ewaluowane mają być ich osiągnięcia,
 • osiągnięciami Pracowników w swojej dyscyplinie,
 • dorobkiem naukowym i artystycznym w zakresie:
  • wglądu w dane
  • zmiana zestawienia osiągnięć Podmiotu wybrana przez system do ewaluacji
  • wstępnego zatwierdzenia zestawienia osiągnięć Podmiotu w swojej dyscyplinie, które będą poddawane ewaluacji

Obserwator (kontekst: Podmiot)

Utworzony przez Administratora.

Posiada dostęp do modułów:

 • Profil
 • Administracja (podgląd listy użytkowników)
 • Podmiot ewaluacji
 • Pracownicy
 • Dorobek naukowy i artystyczny
  • Kryterium I
  • Kryterium II
  • Kryterium III
 • W przyszłości: Wgląd w proces odwoławczy

Uprawnienia Obserwatora obejmują zarządzanie:

 • swoim profilem,

a także:

 • podgląd listy użytkowników o rolach:
  • Administrator
  • Kierownik
  • Koordynator
  • Obserwator

Administrator (kontekst: Podmiot)

Administrator SEDN w podmiocie naukowym (czyli INST_ADM, INST_NAUK_ADM w systemie POL-on)  będzie mógł nadawać następujące role: Kierownika, Koordynatora dyscypliny w ramach podmiotu i Obserwatora.

Uwaga!

Do SEDN loguje się tylko za pośrednictwem MCL.

Posiada dostęp do modułów:

 • Profil,
 • Administracja (zarządzanie użytkownikami, zakładanie konta).

Uprawnienia Administratora obejmują:

 • zarządzanie swoim profilem,
 • zakładanie nowych użytkowników w Podmiocie.
 • podgląd listy użytkowników o rolach:
  • Administrator,
  • Kierownik,
  • Koordynator,
  • Obserwator,
 • nadawanie użytkownikom roli:
  • Kierownika,
  • Koordynatora,
  • Obserwatora,
 • edycję danych użytkowników, którymi zarządza.

Administrator MNiSW (kontekst: MNiSW)

Administrator MNiSW nadaje role ekspertom.

Uwaga!

Do SEDN loguje się tylko za pośrednictwem MCL.

Posiada dostęp do modułów:

 • Profil,
 • Administracja (zarządzanie użytkownikami, zakładanie konta).

Uprawnienia Administratora obejmują:

 • zarządzanie swoim profilem,
 • zakładanie nowych użytkowników w kontekście MNiSW,
 • podgląd listy użytkowników o rolach:
  • Administrator MNiSW
  • Operator MNiSW
  • KEN Podgląd
  • Ekspert KEN
  • Ekspert K1-K2
  • Ekspert K3
  • Ekspert A+
 • nadawanie użytkownikom roli:
  • Operator MNiSW
  • KEN Podgląd
  • Ekspert KEN
  • Ekspert K1-K2
  • Ekspert K3
  • Ekspert A+
 • edycję danych użytkowników, którymi zarządza,
 • przypisywanie obszarów do ról eksperckich,
 • odwoływanie ekspertów z obszaru,
 • odrzucanie ocen odwołanych ekspertów.

Operator MNiSW (kontekst: MNiSW)

Utworzony przez Administratora MNiSW.

Posiada dostęp do modułów:

 • Profil
 • Zarządzanie Administracją
 • Podmiot ewaluacji
 • Pracownicy
 • Dorobek naukowy i artystyczny
  • Kryterium I
  • Kryterium II
  • Kryterium III
 • W przyszłości: Zarządzanie procesem odwoławczym
 • Ocena
  • Kryterium I
  • Kryterium II
  • Kryterium III

Uprawnienia Obserwatora obejmują zarządzanie:

 • swoim profilem,
 • ewaluacją w zakresie:
  • odnotowanie wniosków składanych przez podmioty ewaluowane
  • odnotowania punktacji za ewaluację w trybie niejawnym

Ma wgląd w dane:

 • ewaluowanych podmiotów
 • Pracowników ewaluowanych podmiotów
 • dorobku naukowego i artystycznego ewaluowanego podmiotu
 • oceny ewaluowanego podmiotu

Powiązane Artykuły