Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Odwołania: od oceny eksperckiej KIII

Podmoduł Odwołania od oceny eksperckiej [1] dostępny jest dla osób posiadających w SEDN rolę Koordynator, Kierownik, Obserwator oraz Operator MEiN.
Zawiera listę ocenionych przez ekspertów opisów wpływu. Użytkownik systemu znajdzie w tym podmodule zestawienia istniejących odwołań, a także będzie mógł wprowadzić nowe odwołanie jeśli proces odwołań został rozpoczęty w karcie podsumowania (został kliknięty przycisk Rozpocznij opracowywanie odwołania).

Listę osiągnięć można wyfiltrować za pomocą rozwijanej listy filtrów [2] po kryteriach:

 • ID osiągnięcia,
 • Tytuł osiągnięcia,
 • Odwołanie (TAK / NIE),
 • Czy zaakceptowano (TAK / NIE).

Pod filtrami w formie tabelarycznej będą zaprezentowane ocenione osiągnięcia z następującymi danymi [3]:

 • ID osiągnięcia,
 • Tytuł osiągnięcia,
 • Rodzaj,
 • Decyzja końcowa,
 • Odwołanie (TAK / NIE),
 • Czy zaakceptowano (TAK / NIE).

Kliknięcie w dane osiągnięcie przenosi użytkownika do jego szczegółów i umożliwia zapoznanie się z oceną ekspercką oraz złożenie odwołania.

Pod szczegółami opisu wpływu [4] znajduje się Strefa eksperta [5]. Użytkownik znajdzie w niej informacje wprowadzone przez eksperta, takie jak:

 • punktacja wynikająca z oceny eksperckiej,
 • punktacja za znaczenie wpływu,
 • premia punktowa z tytułu interdyscyplinarności badań (TAK / NIE),
 • punktacja za zasięg wpływu,
 • uzasadnienie oceny eksperckiej.

Pod strefą eksperta znajduje się przycisk Utwórz odwołanie [6].
Jego kliknięcie powoduje otwarcie okna, w którym należy wpisać treść odwołania (min. 50 – max. 30 000 znaków). Dodatkowo użytkownik może dodać załącznik w jednym z dopuszczalnych formatów: *.txt, *.pdf, *.rtf, *.doc, *.docx, *.odt, *.xls, *.xml, *.jpeg, *.png, *.gif, *bmp, *.tiff, *.svg, *.webp i maksymalnym rozmiarze 15MB.

Kliknięcie przycisku potwierdź powoduje zapisanie odwołania przy osiągnięciu. Złożone odwołanie widoczne jest pod Strefą eksperta i może być edytowane przez użytkownika do momentu zakończenia procesu przygotowywania odwołania dla podmiotu w dyscyplinie.

Powiązane Artykuły