Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Profil – zawartość modułu

Moduł Profil pozwala na:

  • zapoznanie się z danymi zalogowanego użytkownika, użytymi do założenia konta,
  • korektę danych osobowych lub adresu e-mail,
  • zmianę hasła,
  • połączenie konta SEDN z centralnym kontem OPI PIB (MCL),
  • zakresem ról i podmiotów, w których użytkownik ma nadane role.

Uwaga!

Po prawej stronie profilu widoczne są konteksty przypisane do użytkownika. Kontekst może być aktywny (oznaczony literą A) lub zablokowany przez administratora.
Jeśli masz zablokowany kontekst, nie będziesz mógł pracować w tym obszarze.

Korekta danych

Korekta danych dotyczy danych osobowych oraz adresu e-mail.

Aby dokonać korekty danych użytych do założenia konta przejdź do odpowiednich sekcji formularza [1]. Popraw dane za pomocą klawiatury, a następnie zatwierdź zmianę za pomocą przycisku „Zapisz zmiany” [2].

Jeśli potrzebujesz nadania nowej roli w systemie zgłoś się do administratora swojej Instytucji.

Zmiana hasła

Uwaga!

„Zmiana hasła” w profilu dotyczy hasła systemu SEDN.
Jeśli połączyłeś swoje konto z MCL i chcesz zmienić hasło logowania centralnego musisz przejść do profilu MCL i tam dokonać zmiany.

Aby zmienić hasło używane do logowania w systemie wybierz przycisk „Zmień hasło” [3].

Następnie wypełnij formatkę wpisując stare i nowe hasło [4]. Zwróć uwagę na to, by nadawane hasło spełniało wymienione kryteria [5]. Potwierdź akcję klikając w przycisk „Potwierdź zmianę hasła” [6].

Połączenie z kontem centralnym OPI PIB

Proces połączenia konta SEDN z kontem centralnym został opisany w osobnym wpisie. Możesz do niego przejść za pomocą poniższego przycisku.

Powiązane Artykuły