Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Ewaluacja – zawartość modułu

Moduł Ewaluacja [1] gromadzi zestawienia osiągnięć, które ostatecznie będą poddawane ewaluacji. Dostępny jest od wersji 0.4.0. Aplikacji SEDN.
Moduł podzielony jest na podmoduły (Kryterium I, Kryterium II i Kryterium III), które segregują osiągnięcia według kryteriów przyjętych w procesie ewaluacji. Zestawienia osiągnięć tworzone są osobno dla każdej ewaluowanej dyscypliny w podmiocie.

Dostęp do tego modułu mają w podmiocie osoby z rolą Obserwator, Kierownik i Koordynator.
W tym miejscu w systemie:

 • Koordynator dyscypliny może wstępnie zaakceptować zestawienie osiągnięć z dyscypliny, do której ma nadane uprawnienia;
 • Kierownik podmiotu może zaakceptować każde z zestawień i tym samym rozpocząć proces oceny podmiotu.  
 • Obserwator ma możliwość tylko podglądu zestawienia, bez możliwości wykonywania akcji.

W obecnym stanie aplikacji dostępny jest podmoduł Zestawienie osiągnieć Kryterium I (obecnie tylko osiągnięcia publikacyjne). W przyszłości, po wdrożeniu wszystkich kryteriów, w module Ewaluacja będą gromadzone dane w następujący sposób:

 • Kryterium I:
  • zestawienie osiągnięć publikacyjnych, czyli lista osiągnięć, które spełniają warunki ewaluacji będzie przygotowywane przez algorytm optymalizacyjny. Tylko niektóre z nich zostaną oznaczone do ostatecznego zestawienia. Koordynator i Kierownik podmiotu mogą zmienić zaproponowane zestawienie na własne. Korekta zestawienia przygotowanego przez algorytm optymalizacyjny opisana jest tutaj;
  • zestawienie osiągnięć artystycznych jest przygotowywane przez Koordynatora / Kierownika. W tym zakresie algorytm optymalizacyjny nie działa;
  • zestawienie najwyżej punktowanych praw ochronnych w limicie N będzie przygotowywane przez SEDN. Koordynator i Kierownik podmiotu będą mogli zmienić zaproponowane zestawienie na własne.
 • Kryterium II:
  • zestawienie jest przygotowywane przez SEDN, całość podlega ewaluacji (bez ingerencji kierownika i koordynatora).
 • Kryterium III:
  • zestawienie jest przygotowywane przez SEDN, całość podlega ewaluacji (bez ingerencji kierownika i koordynatora). Kolejność brania pod uwagę osiągnieć z tego kryterium jest wskazywana w POLon a ich liczba wyliczana jest w SEDN. Użytkownicy nic nie robią w tym kryterium. 

Podmoduł: Zestawienie osiągnięć Kryterium I

W tym podmodule Kierownik oraz Koordynator mają dostęp do listy wszystkich osiągnięć, które spełniają warunki zaliczenia do zestawienia ewaluowanych dyscyplin w podmiocie. Dzięki temu mają możliwość porównania, które osiągnięcia zostały zakwalifikowane do zestawienia ewaluacyjnego. Dodatkowo, użytkownicy widzą, które osiągnięcia zostały wybrane przez algorytm, a które przez użytkowników systemu. 

Aby zobaczyć szczegóły, w pierwszym kroku wybierz dziedzinę, a następnie dyscyplinę, dla której chcesz zobaczyć zestawienie osiągnięć [2]. Krok ten jest pomijany w przypadku użytkownika, który ma dostęp do jednej dyscypliny i pracuje w jej kontekście.

Zestawienie zawiera osiągnięcia zakwalifikowane przez algorytm oraz takie, które posiadają przynajmniej jeden udział niezerowy ale nie zostały wskazane przez algorytm do ewaluacji. 
W wybranej dyscyplinie prezentowane są w formie tabelarycznej następujące dane:

 • informacje o dyscyplinie i jej stanie przygotowania do ewaluacji (stan z modułu Podmiot w ewaluacji) [3]
 • wyniki wyliczone przez algorytm w zestawieniu z wynikami po ręcznej korekcie [4], a w nich dane:
  • sumy udziałów wybranych przez algorytm, oraz suma udziałów po korekcie;
  • liczba niewykorzystanych slotów z 3N;
  • liczba niewykorzystanych udziałów jednostkowych dla monografii i redakcji naukowych;
  • liczba niewykorzystanych udziałów jednostkowych dla monografii / rozdziałów / redakcji oraz artykułów opublikowanych w latach 2019 – 2021;
  • liczba osiągnięć osób nieuwzględnionych w liczbie N.
 • zestaw filtrów:
  • przyciski umożliwiające szybkie filtrowanie – Wybrane osiągnięcia i Wszystkie osiągnięcia [5],
  • filtrowanie szczegółowe [6] po:
   • ID osiągnięcia,
   • Tytule osiągnięcia,
   • Rodzaju (artykuł, materiał konferencyjny, monografia, monografia pod redakcją, rozdział, patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór, prawo do ochrony roślin)’
   • Czy zmieniono po algorytmie? (TAK / NIE),
   • Punktacja całkowita (od – do),
   • Punktacja w ewaluacji (od – do),
   • Rok (od – do)
   • Status (nie uwzględniono / uwzględniono częściowo / uwzględniono). Po zapisaniu przez użytkownika korekty zestawienia następuje zmiana statusu. Dokonanie korekty szczegółowo opisane jest tutaj.

W miejscu oznaczonym [7] dla osób z rolą Koordynator i Kierownik dostępne są przyciski Zaakceptuj zestawienie i Przywróć do wyliczenia algorytmu.

 • Zaakceptowanie zestawienia przez koordynatora dyscypliny powoduje zmianę stanu przygotowania dyscypliny do ewaluacji na „Wstępnie zaakceptowano”
 • Zaakceptowanie zestawienia przez kierownika podmiotu powoduje zmianę stanu przygotowania dyscypliny do ewaluacji na „Zaakceptowano” 
 • Przywrócenie do wyliczenia algorytmu.

Poniżej prezentowana jest lista osiągnięć, które spełniają wymagania zakwalifikowania do ewaluacji (posiadają przynajmniej jeden udział niezerowy) [8]. Podzielone są na trzy karty: Publikacje, Prawa ochronne i Osiągnięcia artystyczne. Prezentowane w niej wyniki można w danym czasie sortować po jednej, wybranej kolumnie. Kliknięcie w rekord na liście powoduje przejście do jego szczegółów i możliwość zmiany zestawu osiągnięć wybranych przez algorytm do ewaluacji.

Podmoduł: Zestawienie osiągnięć Kryterium II

Moduł jest w budowie.

Podmoduł: Zestawienie osiągnięć Kryterium II

Moduł jest w budowie.

Powiązane Artykuły