Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Odwołania: od oceny A+

Podmoduł Odwołania od oceny A+ [1] dostępny jest dla osób posiadających w SEDN rolę Koordynator, Kierownik, Obserwator oraz Operator MEiN.
Znajduje się w nim lista zadań A+ ocenionych przez ekspertów A+ w ramach podmioto-dysycpliny oznaczonej jako kandydat do kategorii A+. Użytkownik systemu znajdzie w tym podmodule zestawienia istniejących odwołań, a także będzie mógł wprowadzić nowe odwołanie jeśli proces odwołań został rozpoczęty w karcie podsumowania (został kliknięty przycisk Rozpocznij opracowywanie odwołania).

Opcja złożenia odwołania dostępna jest jedynie dla osób z rolą Koordynator (w koordynowanej dyscyplinie) i Kierownik (we wszystkich dyscyplinach w podmiocie, które były kandydatami do kategorii A+). Użytkownik w roli Obserwator nie posiada uprawnień do utworzenia lub zmiany odwołania, może jedynie podglądać zapisane przez innego użytkownika odwołanie.

W pierwszej kolejności należy wybrać dyscyplinę [2], której odwołania od pozostałych aspektów oceny chcemy przeglądać (nie dotyczy Koordynatora). Po wyborze dyscypliny wyświetli się nam lista zadań [3]. Podmoduł zawiera dane tylko z podmioto-dyscyplin oznaczonych jako kandydat do oceny A+. Rekordy na liście prezentowane są w kolumnach: 

  • Tytuł ( zawsze wyświetla się „Ocena dorobku podmiotu w dyscyplinie”);
  • Odwołanie – wartość odpowiada na pytanie, czy istnieje zapisane odwołanie dotyczące danego rekordu (TAK / NIE);
  • Czy zaakceptowane  – wartość odpowiada na pytanie, czy odwołanie jest zaakceptowane przez kierownika podmiotu (TAK / NIE).

Kliknięcie w rekord na liście przenosi do szczegółów zadania A+ z sekcją Wynik oceny merytorycznej.

Sekcja zawiera dwie decyzje [4] dwóch, niezależnych ekspertów. W każdej z decyzji prezentowana jest:

  • Wydana decyzję [5] – możliwe wartości: zaakceptowane / odrzucone
  • Treść uzasadnienia [6] – pełna treść uzasadnienia oceny eksperta.

Jeżeli odwołanie nie zostało złożone

Jeżeli odwołanie nie zostało złożone, pod decyzjami eksperckimi znajduje się  przycisk Utwórz odwołanie [7] otwierający formularz odwołania.

W otwartym formularzu należy wpisać treść odwołania w języku polskim [8] (min 50 – max 30 000 znaków). Poniżej znajduje się pole do wpisania treści odwołania w języku angielskim [9], które nie jest obowiązkowe. Dodatkowo użytkownik może dodać załącznik [10] w jednym z dopuszczalnych formatów *.txt, *.pdf, *.rtf, *.doc, *.docx, *.odt, *.xls, *.xml, *.jpeg, *.png, *.gif, *.bmp, *.tiff, *.svg, *.webp i maksymalnym rozmiarze 15MB.

Naciśnięcie przycisku Potwierdź powoduje przeładowanie strony i wyświetlenie zapisanych danych w sekcji „Odwołanie”. Naciśnięcie przycisku Anuluj wraca do szczegółów osiągnięcia z niezapisanymi danymi odwołania.

Jeżeli odwołanie zostało złożone

Jeśli odwołanie zostało już złożone, pod decyzjami ekspertów widoczna jest sekcja Odwołanie.

Sekcja wyświetla pełną treść wpisanego uzasadnienia odwołania, pełną treść uzasadnienia w języku angielskim (jeśli pole zostało uzupełnione), ewentualny plik dołączony do odwołania a także datę, godzinę i imię i nazwisko użytkownika składającego odwołanie.

Do momentu zakończenia procesu odwoławczego (w module Odwołania) można je wielokrotnie edytować. Jeśli proces odwoławczy zostanie zakończony, przycisk Edytuj jest niedostępny.

Powiązane Artykuły