Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

SEDN – moduły i nawigacja

Uwaga!

Zawartość menu głównego zależy od wybranej przez użytkownika roli w systemie. Oznacza to, że dostępny widok zależy od aktualnego kontekstu zalogowania.

Poniższe informacje przeznaczone są dla osób z rolą Koordynatora i Kierownika.

Belka główna i menu

Po zalogowaniu do SEDN (czyli wpisaniu loginu i hasła użytkownika) aplikacja prowadzi przez następujące kroki:

 • wybór podmiotu
 • wybór roli
 • wybór dyscypliny, o ile wybrana rola tego wymaga.

Jeśli np. pracujesz w jednym podmiocie, krok drugi logowania zostanie pominięty i przejdziesz do następnego, możliwego do wykonania.

Po zalogowaniu do systemu, korzystając z belki górnej możesz:

 • Zmienić kontekst logowania klikając „Zmień kontekst” [1],
 • Zapoznać się z podręcznikiem użytkownika – przycisk „Baza wiedzy” [2],
 • Przejść do systemu zgłoszeń HELPDESK OPI PIB – przycisk „Pomoc” [3],
 • Zmienić język strony na angielski – przycisk „English” [4].

System ewaluacji dorobku naukowego składa się z kilku modułów, dostępnych w menu głównym [5], położonym po lewej stronie ekranu widocznego po zalogowaniu. Są to [6]:

 • Profil,
 • Podmiot,
 • Osiągnięcia naukowe i artystyczne
 • Ewaluacja.

Nawigacja po systemie

Nawigacja po systemie jest możliwa za pomocą menu głównego i przycisków.
Aby przejść do odpowiedniej sekcji wybierz moduł lub podmoduł z menu głównego.
Moduł, w którym obecnie przebywasz będzie wyróżniony kolorem niebieskim [7]. W niektórych widokach mogą znajdować się kafelki [8] umożliwiające przejście do konkretnej sekcji modułu. Aktywne przyciski wyświetlają szczegółowe informacje po kliknięciu [9].

Powiązane Artykuły