Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Częste pytania

W jakim trybie można polemizować z tym, czy osiągnięcie jest zaliczone do ewaluacji?

Pracownik w 2017 w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych nie zaliczony do Liczby N, 2018 i 2019 w grupie pracowników dydaktycznych, nie zaliczony do Liczby N, od 2020 w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych i złożone oświadczenie o zaliczeniu do Liczby N. Oświadczenie o dyscyplinie i prowadzeniu badań złożone od 2018 r. Czy zostaną uwzględnione w ewaluacji publikacje pracownika, który złożył oświadczenie o przypisaniu publikacji (oświadczenie nr 3) z wszystkich lat ewaluacji czy tylko od 2020 r. ?

Czy w przypadku kiedy pracownik w 2020 roku był w dyscyplinie A, a od początku roku 2021 zmienił ją na dyscyplinę B, można przypisać publikację z 2020 roku do dyscypliny B?

Jakimi „ostrymi” kryteriami posługiwać się będzie Minister przy dokonywaniu ustalenia wyniku dla 2 i 3 kryterium przy ewaluacji?

Czy wyniki z SEDN będą dostępne pomiędzy instytucjami tj. czy uczelnie będą posiadały informacje o wynikach z sedn uzyskanych przez inne instytucje w ramach ewaluowanych dyscyplin?

Czy artykuł poglądowy, będący przedstawieniem stanu wiedzy w danej dziedzinie na podstawie piśmiennictwa, jest traktowany jako odrębny od artykułu recenzyjnego?

Chciałam dopytać w kwestii publikacji w wersji elektronicznej i papierowej. Udzieli Państwo odpowiedzi „Data publikacji w PBN powinna odpowiadać dacie opublikowania w wersji ostatecznej. Jeśli wersja elektroniczna jest wersją ostateczną taka data jest właściwa.” A co jeżeli obie wersje są wersjami ostatecznymi z różnymi datami wydania – co jest wiążące: obie, tzn. jedna Instytucja poda rok 2019 a druga 2020?

Czy publikacje z 2017 r. w ogóle mają dla kogokolwiek jakiekolwiek znaczenie?

Co zależy od autora? Czy ma jakieś obowiązki i prawa w zakresie wykazu publikacji?

Co w przypadku jeśli Importer Publikacji potwierdzi w PBN obecność publikacji na koncie ORCID (będzie to już odnotowane w Profilu Instytucji), a potem Autor usunie swój numer ORCID lub publikację z konta ORCID? Jakie konsekwencje tego kroku poniesie Importer Publikacji, a jakie Jednostka?