Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Chciałam dopytać w kwestii publikacji w wersji elektronicznej i papierowej. Udzieli Państwo odpowiedzi „Data publikacji w PBN powinna odpowiadać dacie opublikowania w wersji ostatecznej. Jeśli wersja elektroniczna jest wersją ostateczną taka data jest właściwa.” A co jeżeli obie wersje są wersjami ostatecznymi z różnymi datami wydania – co jest wiążące: obie, tzn. jedna Instytucja poda rok 2019 a druga 2020?

Warto zauważyć, że w ewaluacji uwzględnia się publikacje przedstawiające dane zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. Jeśli publikacja ukazała się zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, w różnych latach (w systemie POL-on podaje się rok publikacji), to tylko pierwsza publikacja będzie posiadać walor oryginalności i tylko ona może zostać uwzględniona w ewaluacji.