Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Merytoryczne

Jakie będą konsekwencje dla uczelni (w ewaluacji, w subwencji itp.), jeżeli osoba, która jest zatrudniona na stanowisku nienaukowym i nie złożyła oświadczenia do liczby N, ma udziały w dyscyplinach „niezerowe”? Innymi słowami, czy konieczna jest zmiana udziału w dyscyplinie/nach na „0”, jeżeli osoba w tej dyscyplinie/nach nie prowadzi działalności naukowej?

Czy data 30.06.2021, która widnieje w rozporządzeniu* jest datą raportowania danych o patentach, projektach, wpływach z tytułu komercjalizacji oraz opisach wpływu? Jeśli tak, to czy po tej dacie nadal będzie można uzupełniać te dane na potrzeby ewaluacji? Jak to się ma do terminu 15.01.2022, do którego można wprowadzać dowody wpływu?

Czy zostaną uwzględnione w ewaluacji publikacje pracownika z grupy pracowników badawczo-dydaktycznych, który złożył wszystkie wymagane oświadczenia a przebywa na urlopach wymienionych w § 17 ust. 10 przez cały okres zaliczenia do Liczby N?

W kontekście znowelizowanego Rozporządzenia: jak należy rozumieć złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności naukowej w 2017 r. (czy jest to osoba występująca we wniosku DS 2017, czy w oświadczeniu z 2018 r.) i czy do N za 2017 r. będą zaliczane wszystkie osoby, które były zatrudnione 31.12.2017 na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym

Czy data oświadczeń zebranych w POL-on w listopadzie 2018 r. pozwala wliczyć do ewaluacji dorobek jedynie od 1.10. 2018, czy także z okresu wcześniejszego? Innymi słowy, czy dla osób w N 2017 i ze złożonym N 2018 uwzględniony zostanie dorobek za rok 2017?

Co w przypadku jeśli Importer Publikacji potwierdzi w PBN obecność publikacji na koncie ORCID (będzie to już odnotowane w Profilu Instytucji), a potem Autor usunie swój numer ORCID lub publikację z konta ORCID? Jakie konsekwencje tego kroku poniesie Importer Publikacji, a jakie Jednostka?

Za jaki okres po ustaniu zatrudnienia w danej jednostce można wliczyć dorobek do ewaluacji?

Co zależy od autora? Czy ma jakieś obowiązki i prawa w zakresie wykazu publikacji?

W jaki sposób obliczana jest punktacja za publikacje z 2017r. np. Przegląd Sejmowy?

Czy publikacje z 2017 r. w ogóle mają dla kogokolwiek jakiekolwiek znaczenie?