Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Merytoryczne

Czy oświadczenie autorów o afiliowaniu na dany podmiot powinno zawierać pełne dane bibliograficzne o publikacji? Czy wystarczy oświadczenie upoważniające do zaliczenia dorobku z całego okresu zatrudnienia?

Czy artykuł poglądowy, będący przedstawieniem stanu wiedzy w danej dziedzinie na podstawie piśmiennictwa, jest traktowany jako odrębny od artykułu recenzyjnego?

Czy publikacja osoby bez stopnia naukowego, zatrudnionej w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, posiada takie samo znaczenie jak publikacja autora ze stopniem lub tytułem?

Czy wyniki z SEDN będą dostępne pomiędzy instytucjami tj. czy uczelnie będą posiadały informacje o wynikach z sedn uzyskanych przez inne instytucje w ramach ewaluowanych dyscyplin?

Czy autor (naukowiec) będzie mógł uzyskać wiedzę o tym, co pojawia się o nim w POL-onie i SEDN? Czy ma prawo uzyskać dostęp (wydruk) tych informacji? Inaczej mówiąc – czy autor w ogóle może zweryfikować, co pojawia się w tych systemach? Zwracam uwagę na treść art. 51 Konstytucji gwarantującego autonomię informacyjną jednostce

Jakimi „ostrymi” kryteriami posługiwać się będzie Minister przy dokonywaniu ustalenia wyniku dla 2 i 3 kryterium przy ewaluacji?