Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Czy oświadczenie autorów o afiliowaniu na dany podmiot powinno zawierać pełne dane bibliograficzne o publikacji? Czy wystarczy oświadczenie upoważniające do zaliczenia dorobku z całego okresu zatrudnienia?

Brak jest dokładnych wymagań co do danych o osiągnięciu. Istotne jest, aby osiągnięcie na danym oświadczeniu mogło zostać bez problemu zidentyfikowane. Oświadczenie o zaliczeniu dorobku z całego okresu zatrudnienia może niekiedy wprowadzić w błąd, np. w przypadku osiągnięć, które ukażą się już po rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem (a zatrudniony zostanie w drugim podmiocie).