Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Do jakiej instytucji są przypisywane publikacje w przypadku zmiany pracodawcy? Przykładowo w przypadku zatrudnienia np. od 1.11.2019? czy publikacje są przypisywane do instytucji, w której zatrudnienie ustało w 2019 czy do instytucji, w której stosunek pracy został nawiązany w 2019?

Publikacja zostanie przypisana do podmiotu wskazanego przez pracownika w oświadczeniu wynikającym z art. 265 ust. 13 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Prawidłowym działaniem pracownika, pracującego np. do końca października 2019 r. w podmiocie A, byłoby przypisanie publikacji z 2019 r. do podmiotu A (pracownik może złożyć oświadczenie nawet po ustaniu zatrudnienia).

Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której pracownik zatrudniony od listopada 2019 r. w podmiocie B przypisuje publikację za 2019 r. do tego podmiotu. Technicznie jest to możliwe, jednak KEN może zakwestionować taką publikację. Zgodnie z przepisami, w ewaluacji uwzględnia się te osiągnięcia naukowe, które powstały w związku z zatrudnieniem w danym podmiocie.