Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

W jaki sposób obliczana jest punktacja za publikacje z 2017r. np. Przegląd Sejmowy?

Zgodnie z art. 324 ust. 2 ww. ustawy, za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym:
1) ujętym w wykazie czasopism ogłoszonym komunikatem Ministra z dnia 25 stycznia 2017 r., przyznaje się liczbę punktów określoną w tym wykazie.
2) jeśli artykuł naukowy został opublikowany w czasopiśmie nieumieszczonym w ww. wykazie, ale czasopismo to znajdowało się w ww. latach w jednej z baz: Scopus (i posiadało status czasopisma aktywnego), Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index, wówczas przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą najniżej punktowanemu czasopismu znajdującemu się w części A tego wykazu.

Jeśli natomiast artykuł został opublikowany w czasopiśmie niezamieszczonym w wykazie z 2017 r. oraz nieujętym w latach 2017 i 2018 w ww. bazach lub ujętym w bazie Scopus, ale nieposiadającym statusu czasopisma aktywnego całkowita wartość punktowa takiego artykułu wynosi 1 pkt.