Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Za jaki okres po ustaniu zatrudnienia w danej jednostce można wliczyć dorobek do ewaluacji?

Osiągnięcia publikacyjne powstałe po dacie zakończenia zatrudnienia będą zaliczane przez system.  W ten sposób uwzględnione są opóźnienia w procedurach publikacyjnych. Warunkiem ostatecznego zaliczenia osiągnięcia jest jego powstanie w związku z zatrudnieniem lub kształceniem w podmiocie – to jednak będzie podstawą pracy powołanych ekspertów a nie blokad w systemie.

Uwaga:  jeżeli pracownik zatrudniony był poniżej 12 miesiecy i zatrudnienie zakończyło się przed 31 grudnia roku ewaluowanego, to pracownik ten nie będzie zaliczony do N. Nie spełnia on zapisów §11 ust. 1 rozporządzenia o ewaluacji, jego osiągnięcia nie będą więc uwzględniane w ewaluacji.