Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Jakimi „ostrymi” kryteriami posługiwać się będzie Minister przy dokonywaniu ustalenia wyniku dla 2 i 3 kryterium przy ewaluacji?

Kryteria zostały określone w rozporządzeniu w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. W przypadku oceny efektów finansowych, podmiot uzyskuje 1 pkt za określoną wielkość środków przyznanych na realizację projektów i przychodów z komercjalizacji i świadczenia usług badawczych. To, czy projekt spełnia warunki określone w rozporządzeniu, a jego tematyka jest merytorycznie związana z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi w ramach danej dyscypliny, ocenia Komisja Ewaluacji Nauki. Ocena w III kryterium (wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki) jest oceną w pełni ekspercką.  W ramach oceny opisu wpływu przyznaje się punkty za zasięg wpływu i znaczenie wpływu. Każdy opis wpływu jest oceniany przez 2 ekspertów powołanych przez Ministra na wniosek Przewodniczącego KEN.