Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Role i uprawnienia członków KEN

W systemie SEDN członkowie Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) mogą mieć następujące role:

 • Ekspert KEN
 • KEN Podgląd
 • Ekspert K1-K2
 • Ekspert K3
 • Ekspert A+

Opis uprawnień w SEDN dla członków KEN:

Rola Dostęp do modułów Czym zarządza Kontekst

Ekspert KEN

Utworzony przez Administratora MNiSW

Posiada dostęp do osiągnięć w dyscyplinie w podmiocie ewaluowanym (tzw. obszary zadań)*

 • Profil
 • Podmiot ewaluacji
 • Pracownicy
 • Dorobek naukowy i artystyczny
  • Kryterium I
  • Kryterium II
  • Kryterium III
 • Ocena
  • Kryterium I
  • Kryterium II
  • Kryterium III
 • Swoim profilem
 • Ma wgląd w dane ewaluowanych podmiotów w dyscyplinie
 • Ma wgląd w dane Pracowników ewaluowanych podmiotów w dyscyplinie
 • Ma wgląd w dane dorobku naukowego i artystycznego ewaluowanego podmiotu w  dyscyplinie
 • Zarządza oceną ewaluowanego podmiotu w dyscyplinie
Podmiot (MNiSW)*

KEN Podgląd

Utworzony przez Administratora MNiSW

Posiada dostęp do osiągnięć w dyscyplinie w podmiocie ewaluowanym (tzw. obszary zadań)*

 • Profil
 • Podmiot ewaluacji
 • Pracownicy
 • Dorobek naukowy i artystyczny
  • Kryterium I
  • Kryterium II
  • Kryterium III
 • Swoim profilem
 • Ma wgląd w dane ewaluowanych podmiotów w dyscyplinie
 • Ma wgląd w dane Pracowników ewaluowanych podmiotów w dyscyplinie
 • Ma wgląd w dane dorobku naukowego i artystycznego ewaluowanego podmiotu w  dyscyplinie
 • Ma wgląd w dane oceny ewaluowanego podmiotu *
Podmiot (MNiSW)

Ekspert K1-K2

Utworzony przez Administratora MNiSW

Posiada dostęp do osiągnięć w dyscyplinie w podmiocie ewaluowanym (tzw. obszary zadań)*

 • Profil
 • Podmiot ewaluacji
 • Pracownicy
 • Dorobek naukowy i artystyczny
  • Kryterium I
  • Kryterium II
 • Ocena
  • Kryterium I
  • Kryterium II
 • Swoim profilem
 • Ma wgląd w dane ewaluowanych podmiotów w dyscyplinie
 • Ma wgląd w dane Pracowników ewaluowanych podmiotów w dyscyplinie
 • Ma wgląd w dane dorobku naukowego i artystycznego ewaluowanego podmiotu w swojej dyscyplinie (K1-K2)
 • Zarządza oceną ewaluowanego podmiotu w dyscyplinie (K1-K2)
Podmiot (MNiSW)*

Ekspert K3

Utworzony przez Administratora MNiSW

Posiada dostęp do osiągnięć w dyscyplinie w podmiocie ewaluowanym (tzw. obszary zadań)*

 • Profil
 • Podmiot ewaluacji
 • Pracownicy
 • Dorobek naukowy i artystyczny
  • Kryterium III
 • Ocena
  • Kryterium III
 • Swoim profilem
 • Ma wgląd w dane ewaluowanych podmiotów w dyscyplinie
 • Ma wgląd w dane Pracowników ewaluowanych podmiotów w dyscyplinie
 • Ma wgląd w dane dorobku naukowego i artystycznego ewaluowanego podmiotu w  dyscyplinie (K3)
 • Zarządza oceną ewaluowanego podmiotu w dyscyplinie (K3)
Podmiot (MNiSW)*

Ekspert A+

Utworzony przez Administratora MNiSW

Posiada dostęp do osiągnięć w dyscyplinie w podmiocie ewaluowanym (tzw. obszary zadań)*

 • Profil
 • Podmiot ewaluacji
 • Pracownicy
 • Dorobek naukowy i artystyczny
  • Kryterium I
  • Kryterium II
  • Kryterium III
 • Swoim profilem
 • Ma wgląd w dane ewaluowanych podmiotów w dyscyplinie
 • Ma wgląd w dane Pracowników ewaluowanych podmiotów w dyscyplinie
 • Ma wgląd w dane dorobku naukowego i artystycznego ewaluowanego podmiotu w  dyscyplinie
Podmiot (MNiSW)*