Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Osoby w ewaluacji – zawartość modułu

Moduł „Osoby w ewaluacji” zawiera:

 • wszystkich pracowników podmiotu
 • uczestników szkół doktorskich prowadzonych przez ten podmiot.

Moduł zawiera dane aktualne i historyczne z lat 2017-2021.

Aby przejść do zestawienia z menu głównego znajdującego się po lewej stronie ekranu wybierz podmoduł „Osoby w ewaluacji” [1]. Nad zestawieniem znajduje się formatka Wybierz dyscyplinę [2]. Po rozwinięciu formatki kliknij w odpowiednią dziedzinę, a następnie zaznacz checboxy przy żądanych dyscyplinach [3] i zatwierdź wybór.

Poniżej znajduje się formatka Filtruj [4]. Po jej rozwinięciu uzupełnij odpowiednie dane i kliknij „Filtruj”.

W wykazie pracownicy, którzy nie mają wybranych dyscyplin (przy jednoczesnym oświadczeniu więcej niż dwóch dyscyplin) są wyświetlani zawsze na górze listy (bez względu na filtrowanie i sortowanie).

Poniżej belki „Filtruj” znajdziesz podsumowanie zestawienia to jest [5]:

 • Liczbę osób w podmiocie,
 • Liczbę osób bez zdefiniowanych dyscyplin,
 • Liczbę osób z więcej niż 2 dyscyplinami.

Wykaz pracowników i doktorantów w module „Osoby w ewaluacji” uwzględnia następujące dane o osobie [6]:

 • imię i  nazwisko osoby,
 • aktualny PESEL lub seria i nr dokumentu tożsamości osoby (w przypadku braku numeru PESEL),
 • oświadczone dyscypliny,
 • informację, czy dyscyplina wynika z oświadczenia pracownika czy rozprawy doktorskiej uczestnika szkoły doktorskiej (Pracownik / Doktorant),
 • informację czy w ramach każdej z dyscyplin pracownik został uwzględniony w ewaluacji (Tak / Nie),
 • informację o formie uwzględnienia w ewaluacji tj. czy osoba będzie ewaluowana jako zaliczona do N, doktorant, nie uwzględniona w N (ale spełniająca warunki), a w przypadku nieewaluowania wyświetlana jest etykieta „nie dotyczy”,
 • znacznik alertu (wykrzyknik), informujący o alertach lub sankcjach.

Oznaczenie alertu widoczne jest na wykazie osób w ewaluacji oraz w szczegółach osoby. Informacje dodatkowe to nazwa dyscypliny, której dotyczy alert i treść komunikatu dla użytkownika.

Więcej informacji o alertach znajdziesz w osobnym wpisie.

Wykaz pokazuje najbardziej aktualne dane. Jeśli pracownik ma wiele zatrudnień, na liście widoczne będzie tylko ostatnie.

Uwaga!

UWAGA! Należy pamiętać, że pracownik może złożyć oświadczenie o dyscyplinie w kilku podmiotach. Zestawienie prezentuje wyłącznie dane zebrane w ramach naszego podmiotu.

W przypadku kiedy pracownik oświadczył w podmiocie więcej niż dwie dyscypliny (w dwóch oświadczeniach o dyscyplinie) w okresie ewaluowanym Kierownik lub Koordynator będzie mógł wybrać z nich maksymalnie dwie dyscypliny dla tego pracownika. Sytuacja ta będzie miała miejsce także w przypadku, kiedy osoba jest pracownikiem i doktorantem, a liczba dyscyplin oświadczonych oraz dyscyplin z rozprawy doktorskiej jest większa niż dwie. Wybór ten może być modyfikowany w systemie do momentu akceptacji danych przez Kierownika. Czynność tę można wykonać przechodząc do danych szczegółowych osoby w ewaluacji (sekcja „Oświadczenia”).

Aby przejść do szczegółów osoby należy wyszukać ją z listy z pomocą dostępnego filtra a następnie kliknąć w wynik. Wybranie dowolnej z osób z wykazu przenosi do szczegółów osoby w ewaluacji.


Powiązane Artykuły