Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

inne

Nowa wersja SEDN 1.16.0

4. sierpnia 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN 1.16.0. z następującymi zmianami:

 • Dodano Podmoduł „Pozostałe aspekty oceny” w module Odwołań;
 • Wprowadzono zmiany na karcie podsumowania m.in. instrukcję wysyłki wniosku do MEiN;
 • Poprawiono błąd dublujących się rekordów.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN 1.14.0 i 1.15.0

We wdrożeniu wersji SEDN 1.15.0 z dnia 27.07.2022 wprowadziliśmy zmiany:

 • Dodano moduł Odwołania (widoczny wg określonych kryteriów);
 • Utworzono widok podmodułu „Od  oceny osiągnięć artystycznych”;
 • Utworzono widok podmodułu „Odwołania formalne”;
 • Utworzono widok podmodułu „Odwołania od decyzji”;
 • Utworzono widok podmodułu „Odwołania od oceny eksperckiej KIII”;
 • Utworzono sekcję „Odwołanie” w szczegółach osiągnięcia w module Odwołań;
 • Utworzono widok karty podsumowania i rozpoczęcie procesu odwołań;
 • Wprowadzono tymczasową blokadę funkcji zakończenia procesu odwołań;
 • Wprowadzono ograniczenia dostępu do wyników ewaluacji względem daty decyzji.

26. czerwca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN 1.14.0. z następującymi zmianami:

 • Dodano moduł „Kategorie naukowe” (dostępne dla MEiN);
 • Dodano wynik ewaluacji do eksportu zestawienia Karta oceny 4/4;
 • Zmieniono licznik w wybieraniu dyscyplin w module „Decyzja MEiN”.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN 1.13.0

21. czerwca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN 1.13.0. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Dodano moduł Decyzja MEiN do procesu tworzenia pism decyzji (tylko dla MEiN);
 • W szczegółach osiągnięcia dodano sekcję „Ocena MEiN”;
 • Dodano nową sekcję w karcie oceny – Punktacja dyscypliny po ewaluacji (tymczasowo ukryta);
 • Dodano zmiany w projekcie karty podsumowania ewaluacji w podmiocie;
 • Wprowadzono wartości referencyjne;
 • Wyliczono kategorię naukową;
 • Zmieniono logo MEiN;
 • Oznaczono podmioty pretendujące do kat. A+ (ukryte);
 • Zwiększono bezpieczeństwo aplikacji;
 • Utworzono kartę podsumowania w module Wyniki ewaluacji (tymczasowo ukryta).

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN 1.12.3, 1.12.4, 1.12.5

W dniach 30.05., 1.06., oraz 7.06.2022 r. wdrożyliśmy nowe wersje SEDN – odpowiednio v. 1.12.3. i 1.12.4 i 1.12.5. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • W wersji 1.12.3: zmieniliśmy limit znaków w formularzu oceny (ocena A+);
 • W wersji 1.12.4: naprawiliśmy błąd uprawnień Eksperta A+;
 • W wersji 1.12.5: naprawiliśmy błąd liczników zadań Ekspertów A+.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.12.1 i 1.12.2

12. i 13. maja 2022 r. wdrożyliśmy nowe wersje SEDN v. 1.12.1. i 1.12.2. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

W wersji 1.12.1:

 • Naprawiono błąd w uprawnieniach dla operatora systemowego w monitoringu Zadania A+ ;
 • Zdjęto blokadę dostępu dla roli KEN do szczegółów zadania A+;
 • Usunięto punktację z widoku K3 w „Osiągnięciach ewaluowanych A+”.

W wersji 1.12.2 przywrócono punktację dla KI i KII w module oceny A+.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.12.0

9. maja 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.12.0. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Dodano funkcjonalność – Lista zadań Eksperta A+;
 • Dodano widok Szczegóły zadania dla eksperta A+ / Ocena A+;
 • Dodano moduł Osiągnięcia ewaluowane A+ dla ekspertów A+;
 • Utworzono widok „Podsumowanie ewaluacji w podmiocie” (tymczasowo ukryty);
 • Dołączono nowe tłumaczenia dla wersji angielskiej;
 • Zmieniono logikę przypisywania zakresów Ekspertom A+;
 • Dodano limit nieudanych prób logowania.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.10.0

12. kwietnia 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.10.0. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Wprowadzono ograniczenie zakresów do ewaluowanych podmiotów w rejestrze ekspertów;
 • Dodano moduł „Wyniki ewaluacji” dla Ministerstwa Edukacji i Nauki;
 • Dodano sekcję „Decyzja” w szczegółach osiągnięcia (dostęp tylko z kontekstu MEiN);
 • Wyliczono punktację po ocenie eksperckiej, w której ekspert dokonał zmiany roku publikacji;
 • Wprowadzono anonimizację w bazie danych;
 • Wydzielono oddzielny widok do monitoringu zadań ekspertów.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.9.1-etl-18

30. marca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.9.1 -etl-18. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Zmieniono liczniki w panelu zadań KEN tak, aby odnosiły się też do zadań o ważności = 0;
 • Zmieniono mechanizm przechodzenia do oceny zadań dla KEN (po zmianie mechanizm obejmuje ocenę zadań o ważności = 0)

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.9.0-etl-18

24. marca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.9.0 -etl-18. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Dodano blokadę uniemożliwiającą dwom ekspertom ocenę tego samego zadania w tym samym czasie;
 • Dodano  datę ostatniego logowania w monitoringu ekspertów;
 • Poprawiono licznik zadań dla KIII
 • Poprawiono filtrowanie w monitoringu.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.8.0-etl-18

22. marca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.8.0 -etl-18. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Dodano statystyki procesu oceny;
 • Dodano nazwę podmiotu i dyscypliny w szczegółach zadania KIII;
 • Wydłużono maksymalną długość treści uzasadnień ocen do 10 000 znaków (w wersji roboczej wstępnej);
 • Naprawiono błąd występujący przy otworzeniu osiągnięcia KII (pedagogika).

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.