Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Aktualności

Komunikat MEiN ws. konieczności usunięcia błędnych wpisów w zakładce przychody z usług badawczych świadczonych na zlecenie

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią przepisu § 5 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia ws. POL-on, w systemie gromadzi się m.in. dane w zakresie wysokości środków pochodzących z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów NIENALEŻĄCYCH do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Tym samym do systemu POL-on NIE NALEŻY wprowadzać danych na temat przychodów z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego, wyraźnie wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wykaz instytucji znajduje się na stronie: https://radon.nauka.gov.pl/dane/instytucje-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki

Analiza sprawozdanych danych wykazała, że w systemie zarejestrowano wiele niepoprawnych wpisów.

W związku z powyższym, wszystkie wpisy dot. przychodów z usług badawczych świadczonych na zlecenie:

 • uczelni;
 • federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 • Polskiej Akademii Nauk;
 • instytutów naukowych PAN;
 • instytutów badawczych;
 • międzynarodowych instytutów naukowych;
 • Centrum Łukasiewicz i instytutów działającego w ramach Sieci;
 • Polskiej Akademii Umiejętności;
 • innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, zarejestrowanych w wykazie instytucji POL-on;

powinny zostać niezwłocznie, nie później jednak niż do 31 stycznia br., usunięte z systemu POL-on. Wpisy te mogą doprowadzić do uzyskania przez podmiot niewłaściwego wyniku w ewaluacji jakości działalności naukowej.

Nowa wersja SEDN v.0.13.0

20.stycznia br. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 0.13.0-etl-15 Poniżej przedstawiamy listę zmian.

 • Dodano raport csv module Ewaluacja / K1 publikacje
 • Wprowadzono modyfikację widoku listy projektów aby w kolumnie „rok” wyświetlać rok przyznania środków.
 • Wprowadzono obsługę linków do STUDNI w szczegółach K3
 • Dodano zestawienie K1 dla federacji
 • Naprawiono brak wypunktowań w tekście opisów wpływu
 • Uwzględniono oświadczone dyscypliny współautorów osiągniecia przy wyliczaniu wagi osiągnięć artystycznych
 • Zoptymalizowano bezpieczeństwo systemu
 • Zmiana etykiety pola „Nazwa kolekcji” w formularzu osiągniecia artystycznego
 • Poprawiono wyliczanie flagi nieuwzględnienia projektu w SEDN
 • Naprawiono błąd rodzaju osiągnięcia artystycznego w SEDN
 • Dostosowano wygląd opisów wpływu w SEDN do formatu wprowadzonego w POL-on
 • Naprawiono wyświetlanie alertu o braku oświadczeń mimo złożonego oświadczenia 31.12.2021
 • Usunięto zegar na stronie głównej
 • Naprawiono błąd powodujący brak projektów w SEDN, które mają poprawny status w POL-on
 • Naprawiono błąd braku możliwości otworzenia opisów wpływów w kryterium III

Wersja produkcyjna SEDN – harmonogram dalszych działań

W nocy z 17 na 18 stycznia 2022 roku, aplikacja SEDN DEMO przestała działać. Jedyną działająca wersją SEDN jest wersja produkcyjna. Działanie obu wersji niczym się od siebie nie różni. Od 18 stycznia, pod adresem sedn.opi.org.pl zalogują się Państwo tymi samymi danymi co dzień wcześniej do SEDN DEMO. Po zalogowaniu będą widoczne dane pobrane w nocy z POL-on oraz PBN.  W zestawieniu Kryterium I w module Ewaluacja w SEDN będzie widoczne zestawienie publikacji przygotowane przez Algorytm Optymalizujący.

Nie należy w tej chwili akceptować tego zestawienia, z tego względu przycisk „Zaakceptuj zestawienie” został ukryty. Zawartość tego zestawienia będzie się zmieniać, ponieważ co noc będą pobierane nowe dane i będzie pracować algorytm. Przycisk pojawi się 1 lutego br., wtedy też podmioty ewaluowane w dyscyplinach artystycznych będą mogły z niego skorzystać, podmioty ewaluowane w pozostałych dyscyplinach dopiero po 10 lutego br. mogą akceptować zestawienie publikacji.

Codziennie w nocy do 1 lutego br. system będzie działał wg schematu:

 1. Pobranie danych z POL-on i PBN;
 2. Praca Algorytmu Optymalizującego;
 3. Pojawienie się nowego zestawienia osiągnięć w module Ewaluacja.

W kolejnych tygodniach harmonogram działań jest różny dla osiągnięć publikacyjnych i osiągnięć artystycznych.

Dla dyscyplin naukowych: 

Między 1 a 9 lutego będzie pracował Algorytm Optymalizujący na danych pobranych z POL-on i PBN. W tych dniach Państwo nie będą widzieli nowych danych w module Ewaluacja, ostateczne zestawienie pojawi się dopiero 10 lutego br.

10 lutego br. algorytm zaprezentuje ostateczną (najbardziej korzystną według wyliczeń) wersję zestawienia osiągnięć, którą będzie można ręcznie korygować.

Między 10 lutego a 3 marca br.:

 • osoba z rolą Koordynatora (dla przypisanych mu dyscyplin) lub Kierownika (dla wszystkich dyscyplin) może dokonać zmian w zestawieniu osiągnięć publikacyjnych wskazanych przez Algorytm Optymalizujący oraz patentów i praw ochronnych,
 • osoba z rolą Kierownika powinna zaakceptować zestawienie osiągnięć publikacyjnych (tym samym zaakceptować zmodyfikowane zestawienie patentów i praw ochronnych) w module Ewaluacja w SEDN i tym samym przekazać je do oceny.​ Ten proces jest odwracalny do 3 marca.  Wiążący jest stan zestawienia na dzień 3 marca br.

W przypadku modyfikacji zestawienia publikacji i/lub zestawienia patentów i praw ochronnych konieczna jest akceptacja Kierownika – kliknięcie przycisku „Zaakceptuj zestawienie” ponad widocznym zestawieniem. W przypadku braku akceptacji, do ewaluacji zostanie przekazane zestawienie przygotowane przez SEDN, zmiany ręcznie naniesione przez koordynatora lub kierownika nie zostaną wzięte pod uwagę – dotyczy to publikacji oraz patentów i praw ochronnych.

Jeśli w zestawieniu przygotowanym przez algorytm, Koordynator lub Kierownik nie dokonają zmian i go nie zaakceptują, system automatycznie je zaakceptuje 4 marca i przekaże do oceny.​

Dla dyscyplin artystycznych:

Między 1 a 15 lutego br. należy stworzyć zestawienie osiągnięć artystycznych w ramach Kryterium I w module Ewaluacja w SEDN:

 • osoba z rolą Koordynatora (dla przypisanych mu dyscyplin) lub Kierownika (dla wszystkich dyscyplin) tworzy zestawienie osiągnięć artystycznych w module Ewaluacja w SEDN. Szczegółowe informacje, jak technicznie wybrać osiągnięcia do zestawienia, znajdują się na stronie Pomocy SEDN.
 • osoba z rolą Kierownika musi zaakceptować zestawienie osiągnięć artystycznych w module Ewaluacja w SEDN i tym samym przekazać je do oceny.​ Ten proces jest odwracalny do 15 lutego.  Wiążący jest stan zestawienia na dzień 15 lutego br.

15 lutego br. jest ostatnim dniem, kiedy osoba z rolą Kierownika musi finalnie zaakceptować zestawienie osiągnięć artystycznych.

Dla wszystkich dyscyplin:

 • Projekty naukowe;​
 • Przychody z komercjalizacji i usług badawczych;​
 • Opisy wpływu.​

W SEDN nie przewidziano możliwości akceptacji zestawienia wszystkich ww. danych podlegających ewaluacji.​

Po tych terminach osiągnięcia będą podlegały ocenie Ekspertów Komisji Ewaluacji Nauki.

Ponadto przypominamy:

Do 31 stycznia br. jest możliwa korekta, uzupełnianie oraz weryfikacja danych w systemach źródłowych POL-on i PBN (ewentualne wprowadzenie nowych danych w uzasadnionych przypadkach).​

Do 31 stycznia br. kierownicy podmiotów są zobowiązani do złożenia w systemie POL-on oświadczenia potwierdzającego, że dane wprowadzone do systemu są zgodne ze stanem faktycznym.​

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Pomocy POL-on.​

Powyższe informacje zostały przedstawione graficznie również na stronie Pomocy SEDN.

Nowa wersja SEDN Demo 0.12.0

14.stycznia br. wdrożyliśmy nową wersję SEDN Demo v. 0.12.0-etl-15 i v. 0.12.1-etl-15. Poniżej przedstawiamy listę zmian.

W wersji v. 0.12.0-etl-15 :

 • Udostępniono SEDN dla federacji, a w tym moduł Podmiot, Osoby w ewaluacji, Osiągniecia naukowe KI, KII, KIII, moduł Ewaluacja KII oraz KIII
 • Poprawiono wyświetlanie nagród w dziełach artystycznych w SEDN
 • Wyłączenie z ewaluacji projektów upowszechniających naukę
 • Poprawiono warunek filtrujący projekty naukowe po roku realizacji na daty
 • Poprawiono wyświetlanie punktacji i zaliczenia do ewaluacji w osiągnięciach K2 – przychody
 • Poprawiono formatowanie opisów wpływu w SEDN (czcionka pogrubiona)
 • Naprawiono zaliczenie projektów niezakwalifikowanych do ewaluacji
 • Naprawiono błąd powodujący brak możliwości podglądu szczegółów osiągnięcia (Kryterium II) przez osoby z rolą Koordynatora
 • naprawiono błąd przy przejściu do szczegółów publikacji (UKW)
 • Naprawiono błąd powodujący brak projektu w SEDN, mimo że został prawidłowo wprowadzony do POL-on
 • Poprawiono błąd powodujący Zmiana osiągnięcia o zasięgu międzynarodowym na krajowe – artystyczne
 • Uwzględniono dodatkowe opisy wpływu w moduł ewaluacja.
 • Poprawiono błąd nieuwzględnienia projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
 • Poprawiono brak naliczania punktów za redakcje w monografiach za 200 pkt
 • Naprawiono osiągnięcia artystyczne -nie przechodzą do modułu ewaluacja dla doktorantów
 • Wprowadzono responsywność ekranu
 • Zoptymalizowano działanie rejestru ekspertów
 • Dodano opcję odznaczenie wszystkich podmiotów – przypisywanie zakresów ekspertów
 • Dodano opcję zwijania Menu bocznego

W wersji v. 0.12.1-etl-15:

Wprowadzono zmianę w widoku Osiągniecia naukowe i art. / KII / kolumna ROK z roku realizacji na rok najwcześniejszego finansowania projektu.

SEDN – przejście na środowisko produkcyjne oraz przedłużenie okresu dobowego odświeżania danych

W nawiązaniu do komunikatu MEiN dotyczącego ewaluacji z dnia 5 stycznia 2022 r. (https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10/komunikat-mein-dotyczacy-ewaluacji/493920) oraz licznymi pytaniami z nim związanymi, chcielibyśmy przekazać Państwu informacje na temat jego implikacji dla działania systemu SEDN:

 • W dniu 17 stycznia 2022 roku udostępnione zostanie środowisko produkcyjne SEDN. Będzie ono dostępne pod adresem: https://sedn.opi.org.pl/.
  Środowisko produkcyjne wygląda i działa analogicznie jak dotychczasowa wersja Demo. Konta użytkowników i dane zostały już przeniesione.
  Logowanie do wersji produkcyjnej SEDN bazuje na dotychczasowym koncie, co oznacza, że logujecie się Państwo tym samym loginem i hasłem.
 • Dobowe odświeżanie danych w SEDN będzie trwało do 31 stycznia 2022 roku. Jeśli zajdzie konieczność uzupełnienia braków lub dokonania korekty danych po 17 stycznia, dane te zostaną pobrane z POL-on i PBN do SEDN. Zwracamy jednak ponownie uwagę, że ten dodatkowy czas pomiędzy 17 a 31 stycznia  powinien zostać przeznaczony przede wszystkim na weryfikację wprowadzonych danych oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.
  Od 1 lutego 2022 roku dane w SEDN nie będą już odświeżane, co oznacza, że jakiekolwiek dane wprowadzone do systemu POL-on lub PBN po 31 stycznia nie będą uwzględnione w procesie ewaluacji. 
 • Pragniemy także przypomnieć, że do 31 stycznia kierownicy podmiotów są zobowiązani do złożenia w systemie POL-on oświadczenia potwierdzającego, że dane wprowadzone do systemu są zgodne ze stanem faktycznym.

Komunikat MEiN

Uprzejmie przypominamy, że termin na wprowadzenie do systemu POL-on (w tym PBN i STUDNIA) danych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej upływa, wyjątkowo, w dniu 17 stycznia 2022 r. Wynika to z faktu, że wskazany w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w zintegrowanym systemie informacji o szkolnictwie wyższym i nauce POL-on termin 15 stycznia przypada w tym roku w sobotę. Pragniemy również przypomnieć, że zgodnie z przepisem art. 354 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, osoba kierująca podmiotem jest zobowiązana do złożenia w systemie POL-on, do dnia 31 stycznia, oświadczenia potwierdzającego, że dane wprowadzone przez nią do systemu są zgodne ze stanem faktycznym.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że okres przypadający między 17 a 31 stycznia br. powinien zostać przeznaczony wyłącznie na weryfikację wprowadzonych danych oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości z tym związanych. W okresie tym w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie dokonanie niewielkich korekt danych lub uzupełnień brakujących informacji.W związku z powyższym podkreślamy, że nie przewiduje się możliwości przedłużenia ww. terminów na zasilanie systemu POL-on danymi na potrzeby procesu ewaluacji działalności naukowej, a także na złożenie powyższego oświadczenia przez kierownika podmiotu. Uprzejmie informujemy, że – w myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej – jakiekolwiek dane wprowadzone do systemu POL-on po 31 stycznia br. nie będą uwzględnione w ramach tego procesu.

Nowa wersja SEDN Demo v.0.11.1-etl-14 i 0.11.2-etl-14

31. grudnia br. wdrożyliśmy nową wersję SEDN Demo v. 0.11.1-etl-14 i v. 0.11.2-etl-14. Poniżej przedstawiamy listę zmian:

 • v. 0.11.1-etl-14:
  • Naprawiono błąd niewłaściwego przypisania typu dzieła artystycznego,
 • v. 0.11.2-etl-14:
  • Naprawiono błąd zaliczenia do ewaluacji projektów z 4.2 POIR,
  • Dodano warunek na ewaluowanie projektów finansowanych z 'Projekt finansowany ze środków badań i innowacji Unii Europejskiej albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu, lub w ramach programu operacyjnego.’

Wprowadzone zmiany wymagają odświeżenia przeglądarki. W tym celu prosimy na klawiaturze wcisnąć jednocześnie klawisze Ctrl i F5.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.