Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Nowa wersja SEDN v.0.13.0

20.stycznia br. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 0.13.0-etl-15 Poniżej przedstawiamy listę zmian.

 • Dodano raport csv module Ewaluacja / K1 publikacje
 • Wprowadzono modyfikację widoku listy projektów aby w kolumnie „rok” wyświetlać rok przyznania środków.
 • Wprowadzono obsługę linków do STUDNI w szczegółach K3
 • Dodano zestawienie K1 dla federacji
 • Naprawiono brak wypunktowań w tekście opisów wpływu
 • Uwzględniono oświadczone dyscypliny współautorów osiągniecia przy wyliczaniu wagi osiągnięć artystycznych
 • Zoptymalizowano bezpieczeństwo systemu
 • Zmiana etykiety pola „Nazwa kolekcji” w formularzu osiągniecia artystycznego
 • Poprawiono wyliczanie flagi nieuwzględnienia projektu w SEDN
 • Naprawiono błąd rodzaju osiągnięcia artystycznego w SEDN
 • Dostosowano wygląd opisów wpływu w SEDN do formatu wprowadzonego w POL-on
 • Naprawiono wyświetlanie alertu o braku oświadczeń mimo złożonego oświadczenia 31.12.2021
 • Usunięto zegar na stronie głównej
 • Naprawiono błąd powodujący brak projektów w SEDN, które mają poprawny status w POL-on
 • Naprawiono błąd braku możliwości otworzenia opisów wpływów w kryterium III