Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Aktualności

Nowa wersja SEDN 1.13.0

21. czerwca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN 1.13.0. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Dodano moduł Decyzja MEiN do procesu tworzenia pism decyzji (tylko dla MEiN);
 • W szczegółach osiągnięcia dodano sekcję „Ocena MEiN”;
 • Dodano nową sekcję w karcie oceny – Punktacja dyscypliny po ewaluacji (tymczasowo ukryta);
 • Dodano zmiany w projekcie karty podsumowania ewaluacji w podmiocie;
 • Wprowadzono wartości referencyjne;
 • Wyliczono kategorię naukową;
 • Zmieniono logo MEiN;
 • Oznaczono podmioty pretendujące do kat. A+ (ukryte);
 • Zwiększono bezpieczeństwo aplikacji;
 • Utworzono kartę podsumowania w module Wyniki ewaluacji (tymczasowo ukryta).

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN 1.12.3, 1.12.4, 1.12.5

W dniach 30.05., 1.06., oraz 7.06.2022 r. wdrożyliśmy nowe wersje SEDN – odpowiednio v. 1.12.3. i 1.12.4 i 1.12.5. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • W wersji 1.12.3: zmieniliśmy limit znaków w formularzu oceny (ocena A+);
 • W wersji 1.12.4: naprawiliśmy błąd uprawnień Eksperta A+;
 • W wersji 1.12.5: naprawiliśmy błąd liczników zadań Ekspertów A+.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.12.1 i 1.12.2

12. i 13. maja 2022 r. wdrożyliśmy nowe wersje SEDN v. 1.12.1. i 1.12.2. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

W wersji 1.12.1:

 • Naprawiono błąd w uprawnieniach dla operatora systemowego w monitoringu Zadania A+ ;
 • Zdjęto blokadę dostępu dla roli KEN do szczegółów zadania A+;
 • Usunięto punktację z widoku K3 w „Osiągnięciach ewaluowanych A+”.

W wersji 1.12.2 przywrócono punktację dla KI i KII w module oceny A+.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.12.0

9. maja 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.12.0. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Dodano funkcjonalność – Lista zadań Eksperta A+;
 • Dodano widok Szczegóły zadania dla eksperta A+ / Ocena A+;
 • Dodano moduł Osiągnięcia ewaluowane A+ dla ekspertów A+;
 • Utworzono widok „Podsumowanie ewaluacji w podmiocie” (tymczasowo ukryty);
 • Dołączono nowe tłumaczenia dla wersji angielskiej;
 • Zmieniono logikę przypisywania zakresów Ekspertom A+;
 • Dodano limit nieudanych prób logowania.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.10.0

12. kwietnia 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.10.0. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Wprowadzono ograniczenie zakresów do ewaluowanych podmiotów w rejestrze ekspertów;
 • Dodano moduł „Wyniki ewaluacji” dla Ministerstwa Edukacji i Nauki;
 • Dodano sekcję „Decyzja” w szczegółach osiągnięcia (dostęp tylko z kontekstu MEiN);
 • Wyliczono punktację po ocenie eksperckiej, w której ekspert dokonał zmiany roku publikacji;
 • Wprowadzono anonimizację w bazie danych;
 • Wydzielono oddzielny widok do monitoringu zadań ekspertów.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.9.1-etl-18

30. marca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.9.1 -etl-18. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Zmieniono liczniki w panelu zadań KEN tak, aby odnosiły się też do zadań o ważności = 0;
 • Zmieniono mechanizm przechodzenia do oceny zadań dla KEN (po zmianie mechanizm obejmuje ocenę zadań o ważności = 0)

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.9.0-etl-18

24. marca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.9.0 -etl-18. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Dodano blokadę uniemożliwiającą dwom ekspertom ocenę tego samego zadania w tym samym czasie;
 • Dodano  datę ostatniego logowania w monitoringu ekspertów;
 • Poprawiono licznik zadań dla KIII
 • Poprawiono filtrowanie w monitoringu.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.8.0-etl-18

22. marca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.8.0 -etl-18. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Dodano statystyki procesu oceny;
 • Dodano nazwę podmiotu i dyscypliny w szczegółach zadania KIII;
 • Wydłużono maksymalną długość treści uzasadnień ocen do 10 000 znaków (w wersji roboczej wstępnej);
 • Naprawiono błąd występujący przy otworzeniu osiągnięcia KII (pedagogika).

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.7.0-etl-18

16. marca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.7.0 -etl-18. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Dodano nowy widok w monitoringu oceny – zadania ekspertów;
 • Zaktualizowano instrukcje: Rola Ekspert KI – KII; Ekspert KIII + prezentacje ze szkoleń KIII;
 • Dodano komunikat informacyjny dla zadań – projekt naukowy;
 • Zmieniono status wszystkich dyscyplin ocenianych na „Trwa ocena”;
 • Wyróżniono pola obowiązkowe w formularzach ocen eksperckich;
 • Dodano flagę o ocenie niejawnej w zakładce Informacje o podmiocie;
 • Zoptymalizowano ładowanie listy w monitoringu;
 • Wydzielono ekspertów KIII w monitoringu;
 • Zmieniono sortowanie w monitoringu po nazwisku;
 • Naprawiono błąd powodujący brak możliwości zobaczenia szczegółów osiągnięcia;
 • Dodano podgląd uzasadnień ocen roboczych dla eksperta wiodącego w KIII;
 • Naprawiono licznik ocen w rejestrze ekspertów;
 • Naprawiono filtrowanie w module monitoringu;
 • Naprawiono błąd, na skutek którego Ekspert KEN nie widział decyzji ostatecznej KIII.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.

Nowa wersja SEDN V. 1.6.0-etl-18

10. marca 2022 r. wdrożyliśmy nową wersję SEDN v. 1.6.0 -etl-18. Poniżej prezentujemy listę wdrożonych zmian:

 • Wdrożono wprowadzenie wyników oceny niejawnej;
 • Dodano do szczegółów osiągniecia datę oświadczenia autora;
 • Dodano korektę monitoringu podmiotów w dziedzinie sztuki;
 • Dodano funkcjonalność wycofania oceny eksperta;
 • Ujednolicono wymagania min i max długość uzasadnienia w ocenie K1-k2 w dyscyplinach naukowych;
 • Usunięto środowisko testowe DEVKEN;
 • Utworzono zadania eksperckie dla dyscyplin naukowych (4.03.2022);
 • Dodano nowe kolumny dla K3 w Przeglądzie podmiotów;
 • Naprawiono monitoring oceny eksperckiej – błędne wyświetlanie liczby odrzuconych osiągnięć;
 • Naprawiono Listę zadań – Problem z dostępem do bazy w wersji angielskiej systemu;
 • Naprawiono problem przycisku „zobacz osiągnięcie” w dorobku osoby.

Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj.