Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Jakie będą konsekwencje dla uczelni (w ewaluacji, w subwencji itp.), jeżeli osoba, która jest zatrudniona na stanowisku nienaukowym i nie złożyła oświadczenia do liczby N, ma udziały w dyscyplinach „niezerowe”? Innymi słowami, czy konieczna jest zmiana udziału w dyscyplinie/nach na „0”, jeżeli osoba w tej dyscyplinie/nach nie prowadzi działalności naukowej?

W chwili obecnej, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach innych niż naukowe, badawcze i badawczo-dydaktyczne, którzy nie prowadzą działalności naukowej, a jedynie biorą udział w jej prowadzeniu, powinno sprawozdać się udziały 0%.